Weidumer Enerzjy kooperaasje

29 jannewaris 2016

Wizige op 03-03-2024, 11:53:23

Weidumer Enerzjy kooperaasje

Oprichting Dorpscoöperatie

Op 4 februari is de oprichtingsvergadering van de dorpscoöperatie Weidum
De coöperatie richt zich in eerste instantie op inkopen van duurzame energie, die is opgewekt in Noord Nederland  voor een scherpe prijs. De dorpscoöperatie koopt in via Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) een coöperatieve stroomleverancier zonder winstoogmerk, opgericht voor de drie noordelijke provincies.

Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) koopt 100% duurzame stroom in die in noord Nederland is opgewekt. Het gas is nog voor het grootse gedeelte aardgas, omdat er onvoldoende groen gas beschikbaar is. De CO2 emissie van het aardgas wordt gecompenseerd door te investeren in CO2 reductie-certificaten.

De groene stroom en het groene gas worden via drie provinciale coöperaties afgezet aan dorpscoöperaties in Fryslan, Groningen en Drenthe. De Friese coöperatie heet Ús Koöperaasje.

De dorpscoöperaties worden lid van de overkoepelende provinciale coöperatie (in Fryslan dus Ús Koöperaasje). De leden van de dorpscoöperaties  sluiten rechtstreeks een energiecontract af met NLD.

Het tarief is scherp, maar NLD is niet de allergoedkoopste.
Immers het  afnemen van stroom alleen uit Noord Nederland en het volledig compenseren van het gasverbruik leidt tot een prijs die niet kan concurreren met prijsvechters die alleen prijs als doelstelling hebben.

Veel leveranciers die tegen erg scherpe prijzen “groene” stroom leveren doen dat door via een omweg certificaten te kopen van waterkrachtstroom uit Noorwegen. Dat is niet echt groen, want het bevordert niet de overgang van grijze (kolen- of atoom)stroom naar groene stroom.

Oh ja, NLD betaalt aan de dorpscoöperatie € 75,- per jaar per klant terug. De coöperatie is vrij om dat geld in het dorp te besteden.

Overstappen is niet ingewikkeld. NLD regelt het opzeggen van het oude contract. Als u nog lopende verplichtingen hebt, wordt dat eerst afgewacht zodat er geen boetes betaald hoeven worden.

Tot ziens op donderdag 4 februari 20:00 in het Doarpshûs