Maart

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

April

Fr.
03
20.00 oere
Jierfergadering Stichting
Doarpshûs
mear

Sn.
05
16.00 oere
Muzykbingo
Doarpshûs
mear

Sn.
11
 
Solistenconcours
 
mear

Maaie

Sn.
03
11.00 oere
Bangma partij
Keatslân
mear

Fr.
08
20.00 oere
Inez Timmer - 5 minuten foar Oanfang
Doarpsûs
mear

Juny

Mo.
01
9.00 oere
Frijwilliger fan it jier.
Doarpshûs
mear

Sn.
06
 
NIJE KRIICH 100 JIER!
Doarpshûs
mear

July

Wo.
01
19:00 oere
MERKE!
Keatsfjild
mear

To.
02
 
MERKE!
 
mear

Fr.
03
 
MERKE!
 
mear

Augustus

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Septimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Jannewaris

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Febrewaris

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Maart

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

April

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Maaie

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Juny

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

July

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Augustus

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Septimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.