Witmarsum wint opnieuw Bangmapartij

3 maaie 2010

Witmarsum wint opnieuw Bangmapartij

In de spannende finale werd Minnertsga (Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra) met alles aan de hang verslagen. Junior kaatser Hendrik Kootstra van Minnertsga kon de laatste bal van opslager Folkert van der Wei niet goed verwerken. Zo ging de winst net als in 2009 naar Witmarsum. In de eerste omlopen waren er verrassingen. Zo won Hijum-Finkum met de van Berlikum overgekomen Marten Feenstra van St.-Jabik en won Groningen met alles aan de hang van Leeuwarden. Holwerd moest in de derde omloop de strijd staken. Rudolf Soepboer liep na vier eersten gelijk een schouderblessure op en werd afgevoerd naar het MCL in Leeuwarden. Heerenveen (Sybren Gerbens, Douwe Groenendijk en Alle Jan Anema) won de derde prijs. Nederlands kampioen Goutum verloor in de derde omloop van de latere premie winnaar. Er waren vierde prijzen voor Hartwerd en Easterein