Weer bij de tijd, tijd om te bedanken

30 oktober 2016

Wizige op 27-11-2019, 14:32:27

Weer bij de tijd, tijd om te bedanken

April 2015 zijn wij als fondsen-commissie begonnen met het maken van een projectplan voor het werven van fondsen om ons instrumentarium weer up to date te krijgen. Nog voor de zomervakantie zijn de eerste aanvragen op de post gegaan. Daarna begon het spannende wachten op antwoord van de fondsen; wilden zij bijdragen of niet ? Natuurlijk hebben wij ondertussen niet stil gezeten. Door middel van onze eigen acties, waaronder de garagesale en de oliebollenactie, hebben ook de leden en vrijwilligers een bijdrage geleverd. Inmiddels kunnen wij vertellen dat die goed geslaagd zijn !

Nadat er zicht was op het te verwachten eindbedrag voor besteding aan instrumenten zijn bij diverse bedrijven offertes aangevraagd voor de instrumenten die onze eerste prioriteit hadden. Dit in overleg met de dirigenten. Uiteindelijk bleek van der Glas in Heerenveen de beste aanbieding te hebben.

Wij hebben de volgende instrumenten kunnen aanschaffen:
Es bas, 2x Bes bas, 2x Euphomium, Bastrombone, Marimba, Bekkens, Barchimes, Mallets

De eerste noten zijn hierop al gespeeld. De vervangen instrumenten kunnen doorgeschoven worden naar de jeugd zodat ook zij weer een beter instrument kunnen bespelen.

Dit alles werd mogelijk gemaakt door het gebruik van eigen middelen, het uitvoeren van diverse acties en met dank aan de bijdragen van de volgende fondsen:
Stichting Woudsend anno 1816, Stichting Albino, Bolsward Dronrijp, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Heerenveen, Stichting Ritske Boelema Gasthuis, Stichting Siebolt Foundation, P.W. Janssen Stichting

Ook de inwoners van Weidum, Jellum, Bears, Jorwert, Mantgum en Hilaard, bedankt voor jullie nimmer aflatende steun! Wij hopen in de toekomst nog vele noten voor jullie te spelen! De jeugd heeft de toekomst!

Met muzikale groet van de fondsencommissie,
Sybren van der Heide, Ruurdtje Anema en Barbara Bannink.