Vervoerservice de MIA electric

26 july 2013

Wizige op 29-11-2019, 09:48:50

Vervoerservice  de MIA electric

Zorggroep Tellens en in het bijzonder Nij Dekama, heeft duurzame mobiliteit hoog in het vaandel staan. Zo zijn er een drietal initiatieven: - Deelname wetenschappelijk onderzoeksproject Grey but Mobile; - Grien Deal overeenkomst met de Provinsje Fryslân; - Uitbreiding van vervoerservice ‘Skewiel mobiel’. Over dit laatste initiatief wil ik u informeren, want deze service zal in september vanuit Nij Dekama worden verleend aan de inwoners van Weidum en omgeving. Wat betekent dit? • Het biedt van deur-tot-deur vervoer aan inwoners van Weidum en omgeving met een vervoersbehoefte; het vervoer vindt plaats in de eigen regio binnen de gemeente Littenseradiel en sluit aan op het openbaar vervoer. • Het ondersteunt de eigen regie van inwoners betreffende mobiliteit; • De MIA wordt aangedreven met duurzame energie en is geschikt voor maximaal twee mensen, met of zonder beperkingen. Ook is er plaats voor maximaal twee rollators en boodschappen. • Het vervoer is vraagafhankelijk; er is geen vaste dienstregeling. Het sociale karakter van de vervoerservice is een belangrijk element. We zoeken dan ook vrijwillige chauffeurs met een dienstverlenend karakter, ondersteunend waar nodig, bijvoorbeeld bij het uitzoeken en/of dragen van boodschappen. De leefbaarheid in deze plattelandsregio wordt verbeterd doordat de vervoerservice de bereikbaarheid van de dorpen vergroot. De gebruikers kunnen beter meedoen in de samenleving en zelfstandig uit huis komen. In augustus zal er meer informatie beschikbaar zijn over de organisatie van dit alles. Immers het succes zit ‘m in een goede organisatie en planning van ritten en voldoende vrijwilligers.