Verlengde peuteropvang

21 oktober 2012

Verlengde peuteropvang

It Pjuttekampke Weidum Sinds 1 mei jl. zijn we op de peuterspeelzaal It Pjuttekampke van start gegaan met de verlengde opvang. Wat houdt dit in? In 2011 is SWM (Stichting Welzijn Middelsee) gestart met een nieuwe vorm van opvang: verlengde peuteropvang. Verlengde peuteropvang (VPO) is, zoals de naam al zegt, een verlenging van de peuterspeelzaalochtend, u kunt uw kind vanaf 8.30 uur brengen en om 11.45 uur weer ophalen. Dezelfde tijden als de kinderen van de basisschool It Pertoer. Verlengde peuteropvang voldoet aan de eisen die de wet Kwaliteit Kinderopvang aan een kinderopvangproduct stelt. Daardoor komen ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Voor wie is de verlengde peuteropvang? De verlengde peuteropvang is voor peuters die deelnemen aan een (reguliere) peuterspeelzaalgroep. Afname van verlengde peuteropvang is mogelijk op dezelfde combinatie van dagdelen. Op It Pjuttekampke draait de verlengde opvang op de maandag- en donderdagochtend. Op de dinsdag is er geen mogelijkheid voor verlengde opvang. De verlengde peuteropvang wordt gedraaid door twee gediplomeerde leidsters, wanneer in een groep meer dan zeven peuters zitten. Op de maandagochtend draait Nynke de Jong uit Mantgum mee en op de donderdagochtend Baukje Kroes uit Easterwierrum. Ochtendindeling. De kern van de opvang is het dagprogramma, zoals dit op de peuterspeelzaal wordt uitgevoerd. De visie en doelen van de verlengde peuteropvang zijn gelijk aan die van het peuterspeelzaalwerk. De dagindeling op de verlengde peuteropvang is exact hetzelfde als op de peuterspeelzaal alleen bij de verlengde peuteropvang blijven een aantal peuters nog één uur langer. Dit betekent dat de peuters van de verlengde peuteropvang en van de peuterspeelzaal samen de ruimte delen en hetzelfde programma volgen onder leiding van dezelfde leidster. Afhankelijk van de groepsgrootte (maximaal 14) gaat de leidster het laatste uurtje een gezamenlijke activiteit met de peuters doen. Dit kan een spel zijn, maar ook een gerichte activiteit met de groep zoals een taalactiviteit of even lekker naar buiten. Op It Pjuttekampke draaien we op maandagochtend met vier peuters en op de donderdag met drie peuters in de verlengde opvang. Dit wordt na de herfstvakantie resp. vijf en vier. Het bevalt erg goed. Er staan nu twee gediplomeerde leidsters op de groep, wat de kwaliteit zeker ten goede komt. Daar komt bij dat het prettig is om de kinderen gelijk te kunnen ophalen met de andere kinderen van It Pertoer. Ouders geven aan dit prettig te vinden. Het laatste uurtje wordt altijd zinvol besteed met een beker drinken, lekker vrij spelen, een leuk spel of lekker naar buiten. Voor vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met juf Meta Valk of een lid van de ouderraad. Annemarijke Haaima, Dicky Zijlstra, Dirkje de Boer en Laura Cook.