Uitslagen Roekeloop

19 septimber 2011

Uitslagen Roekeloop

Op 18 septmeber was daar weer de Roekeloop in Weidum. Hier de uitslagen: 3 km 1 Lucas Laarman Leeuwarden 16.45 2 Marijke Laarman Leeuwarden 16.54 3 Laurens Lageveen Weidum 17.00 4 Wouter Bouma Weidum 17.48 5 Rita Oosterhuis Leeuwarden 18.29 6 Wybren Visser Harlingen 43.00 7 km 1 Remco Bijlsma Cornjum 23.42 2 Jasper Keizer St. Annaparochie 27.28 3 Harold Brouwer Heerenveen 28.04 4 Edward Hilgenga Harlingen 28.08 5 Willem van Zutphen Wirdum 33.28 6 Klaas de Jong Weidum 33.52 7 Bernadine de Vries Workum 34.38 8 Jaap Vos Leeuwarden 37.46 9 Henk Postma Deinum 38.17 10 Dennis Dijkstra Lekkum 38.18 11 Gerda de Vries Weidum 38.35 12 Willem Bijlsma Weidum 38.39 13 Marloes vd Wal Leeuwarden 40.10 14 Hanneke Kreling Leeuwarden 42.23 15 Corrie vd Meer Leeuwarden 42.40 16 Jan Hofstra Franeker 43.05 17 Hester Meindertsma Weidum 43.05 18 Reinder Sinnema Leeuwarden 43.41 19 Marc van Gelder Leeuwarden 43.41 20 Greta Terluin Hijlaard 43.55 21 Henny Sietsma Hijlaard 43.55 22 Jan-Anne Postma Kollum 43.55 23 Klaas Duits Sneek 45.52 24 Marja Muller Mantgum 46.20 25 Yde Kooistra Weidum 47.20 26 Jan Atze Nicolai Leeuwarden 50.35 12 km 1 Marco van Meerveld Sneek 46.41 2 Harrie Wetterhahn Leeuwarden 51.37 3 Sjouke Lanting Stiens 54.03 4 Keimpe Jager Dronrijp 56.44 5 Gerrit de Vries Weidum 58.44 6 Edo Eisma Goutum 58.53 7 Sytse Jansma Harlingen 58.58 8 Kristiaan Kaper St. Annaparochie 1.02.21 9 Karin Danhof Jirnsum 1.02.49 10 Jeen Holwerda Eernewoude 1.03.16 11 Joop Stienstra Slappeterp 1.03.38 12 Klaas Jan Beeksma Joure 1.04.06 13 Tieme ten Berge Leeuwarden 1.04.17 14 Wieke de Haan Mantgum 1.04.35 15 Cor van Sluis Franeker 1.04.50 16 Wijbrand de Groot Veenwouden 1.04.51 17 Anja van Zutphen Weidum 1.04.54 18 Wilma Hemstra Weidum 1.05.00 19 Hinke Tjalma Slappeterp 1.05.26 20 Rense Zwerver Leeuwarden 1.08.43 21 Johanna Noot Veenwouden 1.12.45 22 Ed vd Steeg Veenwouden 1.12.45 23 Herman Hoekstra Leeuwarden 1.12.58 24 Bernadette Bijlsma Grou 1.13.30 25 Anneke vd Meer Leeuwarden 1.18.35 26 Froukje Smedes Garijp 1.18.57 16 km naam woonplaats tijd 1 Harry Wiersma Blija 1.00.16 2 Jacob vd Leij Leeuwarden 1.05.49 3 Otto de Boer Leeuwarden 1.05.51 4 Huib-Jan Imbens Wirdum 1.06.45 5 Ian van Zutphen Leeuwarden 1.07.41 6 Mechiel Zantema Leeuwarden 1.09.25 7 Klaas Hoekstra Heerenveen 1.10.42 8 Herman Geritz Midlum 1.10.52 9 Alex van Zurk Leeuwarden 1.13.25 10 Tsjerk-Sake Castelein Grou 1.15.17 11 Liesbeth Andrea Húns 1.15.25 12 Frank van Vree Pingjum 1.15.50 13 Willie Kiewiet Mantgum 1.15.52 14 Wim Bakker West-Terschelling 1.18.00 15 Gosse vd Ende Britswert 1.18.12 16 Bauke van Houten Leeuwarden 1.20.39 17 Rutger Fopma Bears 1.21.20 18 Jappie vd Veen Oude Biltzijl 1.23.00 19 Aise Bouma Kimswerd 1.24.00 20 Bauke de Jong Goutum 1.25.30 21 Wybrand de Graaf Berlikum 1.28.50 22 Frans Scheuneman Hoogezand 1.29.31 23 Mans Veldsink Dedemsvaart 1.29.31 24 Aad vd Burg Easterlittens 1.29.44 25 Minke Oord Joure 1.32.40 26 Afke Brandenburg Wirdum 1.37.53 27 Harm Postma (21 km!) Beetgum 1.48.17 28 Bart vd Veen (21 km!) Kollum 1.53.04 29 Monique Jager (21 km!) Leeuwarden 2.02.45