Sinterklaas intocht Weidum.

8 novimber 2010

Sinterklaas intocht Weidum.

Sinterklaas heeft ons laten weten, ook dit jaar weer naar Weidum te komen. Samen met het korps wachten we hem en zijn pieten op op het kaatsveld. Na de intocht maken we gezamenlijk een rondrit door Weidum. Daarna is er in het dorpshuis gelegenheid om de Sint een handje te geven of een liedje voor hem te zingen. Ook dit jaar willen we niet collecteren, maar de ouders vragen hun kind op te geven via het onderstaande opgavenstrookje en dit samen met 5 Euro per kind in een envelopje bij de organisatie te deponeren. Zo kunnen we het strooigoed, de “buitenlandse vrijwilligers”, de muziek en het vervoer betalen. Pakes en Beppes of andere belangstellenden kunnen hun eigen (klein)kinderen of vriendjes ook opgeven. En natuurlijk zijn geldgiften altijd welkom! Graag het strookje met het geld vóór 16 november inleveren bij Koos Bosma Sanpaed 37 of bij Mariska de Boer op de Bearsterdyk 2 Wij komen naar de intocht en geven….x 5 Euro (aantal kinderen graag invullen) Naam Kind of kinderen:…………………………