Reservearring meitsje foar de merke

18 juny 2012

Reservearring meitsje foar de merke

Wolle jo in reservearring meitsje foar de merke? Dat kin op www.weidum.eu op it tabblêd 'merke'. Jo krije dan mear ynformaasje oer de boeking. Wy komme te listrinnen op woansdei 20 juny fan 17.00 oere ôf.