Primeur yn Weidum

7 desimber 2008

Wizige op 18-11-2015, 12:09:54

Primeur yn Weidum

Sneon 15 novimber hie Weidum de primeur. De iisclub fan Weidum organisearre de earste koartebaan wedstriden fan dit seizoen. Der wiene sa’n 25 dielnimmers. De prizen gongen nei: Gideon Noorman, Jeltsje Kramer en Eelke Tamminga. Hja wûnen in kanotochtsje.