Opheffing KVV

18 april 2019

Wizige op 26-11-2019, 15:32:21

Opheffing KVV

Beste leden/dorpsgenoten en belangstellenden,

Gymnastiekvereniging Weidum e.o. kampt all een geruime tijd met een afnemend ledenaantal. Ondanks onze promotie acties in o.a. Reduzum, Wytgaard, Boksum, Jellum, Hilaard, Oosterwierum, Jorwert, Mantgum en Weidum, is het onze vereniging niet gelukt om het ledenaantal te laten groeien of stabiel te houden.

De keuze uit verschillende sporten en activiteiten is erg groot voor de kinderen en de gymnastiek verliest populairiteit. We moeten reëel zijn en met onze tijd meegaan. Ook factoren zoals vergoeding van het oud papier dat wordt gehalveerd, de gemeentelijke subsidie die verdwijnt en geen animo voor nieuwe bestuursleden spelen een rol. We kunnen niet 5 uren gym aanbieden en een vereniging in stand houden met 25 kinderen. We zien ons als bestuur dan ook genoodzaakt, om de vereniging per 1 juli 2019 op te heffen.

Mocht je door dit verhaal, je geroepen voelen om de vereniging te behouden en wil je de vereninging door laten gaan, dan kun je deze week contact met ons opnemen. Wij als bestuur stoppen er sowieso mee, maar mochten jullie plannen of ideeën hebben dan horen we het graag. Komt er geen respons, dan zetten we de opzegging van de vereniging in werking.

We houden een vergadering voor de leden hierover op 23 april vanaf 20:30 op het Sânpaed 30 in Weidum

Vriendelijke groeten, bestuur gymnastiekvereniging K.V.V. Weidum e.o.

Sigrid Dorant (0582501080), Tjitske van der Meer, Baukje van der Hem, Tryntsje Faber-Swierstra, Suzanne Venema