'No goeie.., Littenseradiel'

24 oktober 2017

Wizige op 27-11-2019, 13:15:30

'No goeie.., Littenseradiel'

Ze hoopt van harte dat haar Littenseradiel in goede handen is bij Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de Waadhoeke. Het korps van Weidum moet blijven bestaan, de Spulwike mag niet worden bedreigd door een grotere overheid en de iepenloftspullen van Easterwierrum en Jorwert evenmin. ‘It is sa’n moaie mienskip. Ik hoopje dat dêr each foar bliuwt.’

(Bron: Leeuwarder Courant)