Nijs fan It Nut

9 july 2015

Wizige op 28-11-2019, 12:32:32

Nijs fan It Nut

Dorpsgenoten en anderen,

‘Je ontkomme der net oan, it boerd stiet foaroan yn it doarp. Op 3 juny listrinnen foar de Merke yn Weidum’. Woensdagavond twee leden van de Merkecommissie al weer enthousiast voor de deur om geld op te halen voor de kermis met als thema ‘ Weidum:
DE GRUTSTE FAMYLJE FAN FRYSLÂN’. Wat een mooi thema en nieuwsgierig programma,
je moet het ieder jaar maar weer bedenken. Als wij nog bijkomen van het feest zit de Merkecommissie al weer te broeden op ideeën voor het volgende jaar. Complimenten!
En ja, iedereen wordt weer even blij en een beetje jong als hij terug denkt aan al die mooie en gezellige feesten.

Dat terugdenken, brengt mij zelf in Marssum 1978. Toch even een anekdote uit die tijd toen in Marssum nog geen feesttent op het sportveld stond, maar het feest nog in het café was. Eind september 1978, prachtig weer, zondagmiddag 1e klas kaatsen in Marssum. Kobus Algra – helaas veel te jong overleden – met de Wiko’s op het biljard in het café. Overvol en rond 17.30 uur zat de stemming er als vanouds goed in. ‘Van voor naar achteren en van links naar rechts’, dirigeerde Kobus.
Het publiek was gehoorzaam, echter ook dolenthousiast. Men ging zover naar voren dat Kobus op een gegeven moment bijna met accordeon en al achterover dreigde te gaan door het raam heen. Hij was op de weg naar Beetgum terecht gekomen. De oproep van Kobus was duidelijk. ‘Jongens, wij moeten wat rustiger aan doen, zo komt het niet goed.’ De zaal gehoorzaamde natuurlijk meteen en het feest kon weer vrolijk verder gaan. Tot zover. Oh ja, wie er die middag hebben gewonnen bij het kaatsen weet ik niet meer. Klaas van Wieren, Durk Talsma, ..? Wie helpt mij?

Kermissen in onze kaatsregio zijn toch wel uniek en ook wel wat anders dan in de regio’s waar niet wordt gekaatst. Wie kent ze niet, elk weekend van dorp naar dorp om feest te vieren. Wie herinnert zich niet de feesten in Stiens, Dronrijp, St. Annaparochie, Berlikum, St. Jacobiparochie, Mantgum, Winsum, Marssum enz. Altijd op de zaterdagavond (en ook op de zondag natuurlijk) groot feest. Op de zaterdagavond in mijn tijd BZN, Dizzy Mans Band, Left Side en op de zondag de Wiko’s, Stampers en Happy Tuners. Met weemoed denk ik soms weer terug aan die prachtige tijd (al weer 40 jaar geleden) en het mooie is, de kermis leeft nog altijd in onze dorpen. Jong en oud komen weer even bij elkaar om samen te mogen genieten van dit prachtige feest. Als kind kon je er vroeger al bijna niet van slapen en wat was het erg als de kermis was afgelopen. Weer een jaar wachten. En er is gelukkig niet veel veranderd, kinderen (en ook ouders/ouderen) zijn nog altijd blij als de eerste signalen van de kermis binnenkomen en de zweef/draaimolen wordt opgebouwd. Mooi zo houden!

Genoeg geschreven, hopelijk dit jaar mooi weer tijdens de kermisdagen (ook Jellum-Bears natuurlijk). De activiteiten van it Nut laat ik even achterwege. Wij zijn nog bezig met de reguliere zaken en na de zomer breng ik u weer op de hoogte van onze vorderingen en verdere plannen.

Ik wens u allen een fijne zomer toe en graag tot de volgende keer.
Johannes de Boer, voorzitter ‘It Pleatslik Nut Weidum’.