Nije Kriich

4 july 2021

Nije Kriich

Beste inwoners, leden en donateurs

Op het moment dat ik dit stukje aan het schrijven ben, zitten we als bestuur te wachten tot de overheid ons groen licht geeft om het kaatsseizoen voor iedereen weer te kunnen opstarten. De cijfers lijken gunstig en beetje bij beetje mogen we steeds weer iets meer.
In de Rûnkranter informeren we jullie over de laatste stand van zaken.

Jaarvergadering
Met de huidige maatregelen is het niet mogelijk om een jaarvergadering te organiseren. Wij hebben er voor gekozen om dit jaar dan ook geen jaarvergadering te houden. Wij gaan ervan uit dat we volgend jaar in maart weer kunnen vergaderen en nemen dan de jaarverslagen van 2020 en 2021 mee. Naast de jaarverslagen worden ook altijd de financiën besproken. Mochten er mensen belangstelling hebben voor het financieel jaaroverzicht, dan kunnen ze contact opnemen met onze penningmeester, Hidzer van der Heide.

Kaatsseizoen 2021
Op 24 april hebben we het kaatsseizoen geopend voor de jeugd. Zij konden meedoen aan een achtkamp met als hoogtepunt een prachtige stormbaan. Wat was het heerlijk om weer wat levendigheid te zien op ons mooie kaatsveld. Wekelijks organiseren we voor de jeugd op dinsdag het competitiekaatsen, donderdags zijn de trainingen en eens in de 14 dagen kunnen de kinderen deelnemen aan een jeugdpartij.

Zodra we mogen zullen we ook voor de oudere leden weer wedstrijden organiseren. Wij houden jullie hiervan op de hoogte via social media.
Op de jaarkalender van de KNKB staan nog drie partijen die in Weidum georganiseerd gaan worden mits de regels het toelaten:
12 juni KNKB dames, 31 juli Heren 1ste klas en op 25 augustus de FPC.

Kaatswanten
We hebben dit jaar een hele grote aanwas van jonge jeugd die bij ons komt kaatsen. We zitten op dit moment op ongeveer 40 kinderen. Voor de jeugd zijn we op zoek naar wanten. Mocht u thuis nog een want hebben liggen en er niets mee doen, dan zouden wij die graag willen hebben.

Jubileum
Afgelopen jaar bestond de vereniging 100 jaar en uiteraard hadden we dat jubileum graag met een groot feest en een revue willen vieren. Helaas mocht dat toen niet zo zijn. We hebben nu besloten om ons jubileum in november van dit jaar te vieren, mits de regels het toelaten. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Wij hopen als bestuur dat we er nog een leuk seizoen van kunnen maken dit jaar en zien er naar uit om elkaar weer te kunnen ontmoeten op ons prachtige kaatsveld.