Nieuws vanuit Nij Dekama

4 july 2020

Wizige op 08-07-2020, 07:33:44

Nieuws vanuit Nij Dekama

Beste dorpsgenoten,

Wat een roerige tijd zitten we met z’n allen in.

De deur op een kier
Na negen weken, om precies te zijn woensdag 27 mei, mogen we dan eindelijk de deur weer op een ‘kier’ zetten voor bezoekers.
Dit betekent dat er vanaf 27 mei, één vaste bezoeker per bewoner mag langskomen. Het is een bezoekregeling die aan strenge (landelijke) voorwaarden moet voldoen. De situatie is nog verre van ideaal, maar de eerste stap is gezet.

Ontmoetingsruimte/terras  
Deze bezoekregeling heeft twee kanten, enerzijds is het fantastisch dat de bewoners weer een bezoeker mogen ontvangen. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat er maar één naaste op visite mag en de andere naaste(n) langs de lijn staan en (nog) niet mogen langskomen. Vandaar dat we hebben besloten de ‘ontmoetingsruimte’ vooreerst open te houden, zodat de overige naaste(n) nog steeds contact kunnen hebben. Ook op het terras kunnen de ontmoetingen plaats vinden op 1,5 meter afstand.

Restaurant/ activiteiten;

Vanaf 1 juni starten we het gezamenlijk eten/koffiedrinken en activiteiten in het restaurant weer op. Ook al is het in afgeslankte vorm. Er mogen max. 10 personen bij elkaar zijn (incl. begeleider).

Extramuraal (aanleun)  en intramuraal (zorg)
De tweedeling in Nij Dekama, extramuraal en de zorg is nu echt voelbaar. De bewoners van de aanleunwoningen hebben altijd wel de vrijheid gehouden om naar buiten te gaan. Ze konden echter niet meer gebruik maken van de faciliteiten van intramuraal. Gezien het nieuwe gewoon en als de 1,5 meter afstand in de restaurants moeten blijven, dan lijkt gezamenlijk eten en koffiedrinken nog heel ver weg. Uiteraard hopen we wel dat het weer wordt zoals het was.

Het is hartverwarmend te noemen hoe Weidum mee heeft geleefd in deze coronatijd.
Zoveel ‘omtinken’ voor onze bewoners in de vorm van kaartjes, tekeningen, danseressen in de tuin, muziek in allerlei verschillende vormen: zang, korps, trekzak, harmonica etc.                                        
Heel veel dank daarvoor.

Vriendelijke Groeten;
Foekje Bakker
Teamleider Nij Dekama