Nieuws vanuit Nij Dekama, zomer 2022

17 augustus 2022

Nieuws vanuit Nij Dekama, zomer 2022

Beste dorpsgenoten,
Op dit moment is het gelukkig rustig wat betreft corona in Nij Dekama, zowel onder de bewoners als de medewerkers.

Het is fijn om te zien hoe snel na het vervallen van de maatregelen men het ‘normale’ leven weer oppakt. Gezellig weer gezamenlijk koffiedrinken, met elkaar eten of naar de activiteiten. Laten we hopen, dat dit ook zo mag blijven en er in de toekomst geen nieuwe maatregelen worden opgelegd.

In de vorige Rûnkranter heb ik jullie meegenomen in het plan van de beweeg- en beleeftuin. Stand van zaken op dit moment: we hebben de offerte binnen en ligt nu ter goedkeuring bij woningcorporatie Woonzorg Nederland.
Als het goed is krijgen we in de week van 20 juni een reactie.

Zoals in het nieuws ook veel is te horen maken we ons in Nij Dekama ook wel zorgen over de zomerbezetting.
De roosters zijn nu zo goed als rond maar er moet niks gebeuren.
Fingers crosst.

Ja, het is echt waar: er is een koor opgericht in Nij Dekama. En de naam luid: Sjongnocht.
Een 12-tal bewoners repeteert 1 x per 14 dagen op donderdagmiddag onder de enthousiaste leiding van Christina Hoekstra (één van de welzijns-medewerkers). Christina draagt de muziek een warm hart toe en is zelf ook actief met zingen. Een koor oprichten was één van haar dromen. Tot nu toe is het een succes.
Dus wie weet volgt er een keer een optreden. Een mooi initiatief van Christina.
Muziek maakt mensen blij.

Vrijwilligers:
In Nij Dekama zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Heeft u nog wat tijd over en lijkt het u leuk om samen met ons de bewoners van Nij Dekama een fijne dag te bezorgen, geef u dan op als vrijwilliger.
U kunt zich aanmelden bij de receptie van Nij Dekama (058-2519327 of via de mail receptie.nijdekama@patyna.nl 
De vrijwilligers-coördinator neemt dan contact met u op. U bent van harte welkom.
Ik wens u allen vanuit het mooie Nij Dekama een fijne zomer.
Vriendelijke Groeten, Foekje Bakker Teamleider Nij Dekama