Nieuws vanuit Nij Dekama, voorjaar 2022

23 april 2022

Wizige op 25-04-2022, 09:33:39

Nieuws vanuit Nij Dekama, voorjaar 2022

Beste dorpsgenoten,
Vanuit Nij Dekama hebben we vorig jaar zomer een subsidie-aanvraag gedaan voor een beleef/beweegtuin. Dit was éen van onze grote wensen: een omheinde beleef/beweegtuin creëren voor onze bewoners. De doelgroep waarmee wij werken zijn ouderen en onder andere ook ouderen die dementerend zijn. Eén van de kenmerken van dementie is, dat indien de lichamelijke mobiliteit het toelaat, er vaak bewegingsdrang is en dat vergroot de kans dat bewoners weglopen en verdwalen. Met een omheinde beleeftuin, wordt die kans vele malen kleiner tot nihil. Het gevoel, dat de bewoners ‘veilig’ naar buiten kunnen, zal op zowel de familie, vrijwilligers als medewerkers een positief effect hebben.

Bij het aanleggen van de beleef/beweegtuin, zal de omheining een combinatie worden van een hek met eventueel een heg ertegenaan. Door middel van een zogenoemd doorlooppad worden de bewoners langs verschillende hoekjes geleid met elk een eigen beleving, waarbij de zintuigen worden geprikkeld. De tuin zal verder worden aangekleed met kleurige en geurende beplanting; er komt een pluktuin en we willen verhoogde bloembakken voor het kweken van een eigen moestuintje. De tuin is dus een ware beleving en voor iedereen leuk om in te wandelen. De tuin blijft voor iedereen bereikbaar. Dus ook voor onder andere de bewoners van de aanleunwoningen. Op dinsdag 28 december kregen we, op de valreep van het oude jaar, het fantastische nieuws te horen dat de aanvraag was goedgekeurd.
We zijn dit jaar meteen in gesprek gegaan met Woonzorg Nederland en hebben onze plannen gepresenteerd. We huren namelijk de grond van WzN en die organisatie moet dus toestemming geven voor ons plan.
De organisatie was gelukkig ook zeer enthousiast over een beweeg- en beleeftuin.

Ook is er contact geweest met dorpsbelang van Weidum en ook het bestuur was enthousiast en wil, daar waar mogelijk, meedenken en meewerken. Dorpsbelang heeft ook namen doorgegeven van lokale bedrijven die we kunnen benaderen. Prachtig, wat zou het mooi zijn dat dit een project word van ons allemaal.
Verder zijn er contacten met de gemeente, buurtsportcoach en andere subsidieverstrekkers. Via de Rûnkranter en de site zullen we u meenemen tijdens ons avontuur.

Vrijwilligers:
In Nij Dekama zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Pietsje Bosma heeft er een mooi stukje over geschreven voor de Rûnkranter. Het vertelt over de grote betekenis van persoonlijke aandacht en verdraagzaamheid maar ook over de benodigde empathie die daarmee gepaard gaat in dit betekenisvolle ‘werk’. Ben jij of bent u ook zo iemand die beschikt over die belangrijke eigenschappen? Kom dan eens langs en ervaar hoe mooi het is om hier te zijn.
Van harte welkom.
Vriendelijke Groeten, Foekje Bakker Teamleider Nij Dekama