Nieuws vanuit Nij Dekama december 2022

11 jannewaris 2023

Wizige op 11-01-2023, 11:06:41

Nieuws vanuit Nij Dekama december 2022

Beste dorpsgenoten,

Ja, het is alweer tijd voor een bijdrage in de Rûnkranter. Voor de laatste editie van 2022.
Op het moment van schrijven hebben we de eerste vorst te pakken en is het even wennen aan kou en autoramen krabben.

Deze keer heb ik een wat meer informatieve bijdrage.
Via de cliëntenraad kregen we door dat er best wel wat vragen zijn op het gebied van de thuiszorg: hoe is die nu geregeld en dan met name in de aanleunwoningen.
Ik heb de wijkverpleegkundige, Grada Kuipers, gevraagd om hier een stukje over te schrijven. Zie hieronder haar bijdrage.

Zorgeloos wonen in de aanleunwoningen van Nij Dekama
Woonzorgcentrum Nij Dekama beschikt over een verzorgingstehuis en aanleunwoningen speciaal voor 55-plussers. U kunt hier zelfstandig wonen met eventueel zorg van het Thuiszorg Patynateam Weidum in de buurt. Het team van de thuiszorg is gevestigd op de 2e verdieping. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een andere thuiszorgaanbieder. Om in aanmerking te komen voor zorg, zal een wijkverpleegkundige bij u langs komen om uw zorgvragen te bespreken. Zij kan, indien nodig, ook doorverwijzen of tips geven bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen, wat de komende jaren de norm wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van hulpmiddelen.

Thuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar, dan hoeft u niets te betalen. De wet ‘langdurige zorg’ is anders. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. Daar komt u voor in aanmerking als u zware en intensieve zorg nodig heeft. Dat beoordeelt het CIZ. Voor vragen kunt u terecht bij een wijkverpleegkundige.

De thuiszorg van Patyna biedt hulp bij het wassen, aankleden, douchen, wondzorg, katheterzorg, injecties en stomazorg. Thuiszorg Patyna biedt ook alarmering bij noodsituaties, tussen 07:00 tot 23:00 uur door het eigen thuiszorgteam. De nachtzorg wordt gedaan door onze collega thuiszorgaanbieder: Antonius Thuiszorg. De nachtzorg moet binnen een half uur bij de cliënt zijn. Eerst vindt er triage op noodzaak plaats door de centralist. Als er geen antwoord komt of de cliënt vertelt bijvoorbeeld niet goed te worden, dan wordt 112 ingeschakeld. Hier worden de centralisten op getraind. 

Medebewoners van de aanleunwoningen kun je in het restaurant van Nij Dekama ontmoeten. Je kunt er om 10:00 uur gezamenlijk koffie drinken, om 12:00 uur een warme maaltijd nuttigen en verder meedoen met de vele georganiseerde activiteiten. Dat is dan wel tegen betaling. Je kunt een abonnement afnemen of per activiteit betalen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van Nij Dekama. Er is een winkeltje aanwezig bij de receptie. Aan een kapper en een pedicure is ook gedacht. Zij zijn op vaste dagen in het gebouw aanwezig. Kortom: veel faciliteiten dicht bij elkaar.

Om te kunnen reageren op een huurwoning dient u ingeschreven te staan als woningzoekende bij de website: http://www.frieslandhuurt.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bewonersconsulent via telefoonnummer: 088-9210201, of mailen naar Nij.Dekama@woonzorg.nl.
Voor vragen aan de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Patyna kunt u mailen met:
Grada.kuipers@patyna.nl.

Grenzen aan intramurale zorg
Ik sluit deze bijdrage af met een stukje informatie over de grenzen aan de zorg in de intramurale setting (de zorgafdeling).
Soms komt het voor dat bewoners alsnog naar een andere locatie moeten verhuizen omdat de zorgzwaarte over onze grenzen gaat. Dat betreuren we. Er rest ons echter soms geen andere keus. Een grens is er bijvoorbeeld wanneer de veiligheid in het geding komt van de bewoner zelf of de medebewoners. Denk aan dwalen en agressief gedrag. Nij Dekama is geen gesloten afdeling en daardoor kunnen mensen die frequent dwalen, lees naar buiten gaan en de weg niet terug kunnen vinden of bij andere bewoners naar binnen lopen, niet bij ons blijven wonen. Er is dan 24 uur toezicht nodig en dat kunnen wij niet bieden. Wij kunnen 24 uur zorg in de nabijheid bieden. Gelukkig komen dit soort overplaatsingen niet vaak voor maar soms kunnen we niet anders. Helaas is het nu recent twee keer voorgekomen en dat maakte dat ik er hier iets over kwijt wilde. Om vragen pro-actief te beantwoorden.

Mocht deze informatie toch nog vragen opleveren, dan kunt u altijd contact opnemen met Nij Dekama tel: 058-2519327.

Rest mij u allen alvast hele fijne feestdagen te wensen en een gezond en gelukkig 2023

Vriendelijke Groeten, Foekje Bakker, Teamleider Nij Dekama