Merke 2011 :Groetnis út'e Rimboe

20 juny 2011

Wizige op 10-11-2019, 17:04:39

Merke 2011 :Groetnis út'e Rimboe

SAWUBONA, Dit jier as merke tema "groetnis út’e rimboe", we ferkeare yn afrikaanske sfearen. It kâlde noarden ruilje we yn foar it waarme savanne klimaat. Dizze merke ha we in stammenstriid, safary en jûns moaie muzyk yn'e kraal fan ûnder oare De Roekies! Litte wy der wer in fantastyske merke fan meitsje. De Merke dit jier is op 20, 21 en 22 july. foar fraachen svvweidum@hotmail.com Hâld de webside yn'e gaten foar updates. 21 juny komme we del te listrinnen!