Melkveehouder Roel Oostra (Jellum) aangeslagen na uitspraak Gerechtshof

1 novimber 2017

Wizige op 27-11-2019, 13:10:29

Melkveehouder Roel Oostra (Jellum) aangeslagen na uitspraak Gerechtshof

,,Wy wolle net de sneue boer úthingje, mar wy binne ferslein. Dit fielt sa ûnrjochtfeardich.'' Biologisch melkveehouder Roel Oostra uit Jellum is zwaar aangeslagen door de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag.

Dat bepaalde dinsdag dat ook biologische melkveehouders niet vrijgesteld mogen worden van de verplichte krimp van de melkveestapel. Ook zij moeten bijdragen aan het doel om de derogatie voor Nederland te behouden, de ontheffing om meer mest te mogen gebruiken op grasland dan de Europese norm.

Frustratie
De uitspraak frustreert Oostra enorm. Het Hof, zegt hij, houdt op geen enkele manier rekening met boeren die geen mestoverschot hebben en volledig grondgebonden zijn. ,,Ik fiel my in fytser op it fytspaad dy’t beboete wurdt omdat auto’s op de A32 te hurd ride.”

Oostra breidde in 2014 zijn ligboxstal uit. In plaats van 60 koeien kon hij op termijn 100 koeien melken. Ook kocht hij in mei 2015 nog 10 hectare land waardoor het totale areaal groeide naar 86 hectare met veel aandacht voor weidevogelbeheer en biodiversiteit. Toen op 2 juli 2015 toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma aankondigde dat de groei van de melkveehouderij via fosfaatrechten aan banden gelegd zou worden, had Oostra een deels onbezette stal en volop land. ,,Ik hannele sa as de mienskip en polityk graach woene: earst yn grûn en gebouwen, dan pas yn fee.”

Uitbreiding
Dat had hij achteraf beter niet kunnen doen, want het aantal dieren op 2 juli 2015 werd de norm. Om toch de hogere rente en aflossing te betalen, breidde hij zijn veestapel wel uit. Die extra koeien moest hij dit jaar weer inleveren, om te kunnen voldoen aan de opgelegde krimp van de landelijke veestapel. Hij procedeerde tegen die krimp, vooral ook om sterker te staan bij de verdeling van de fosfaatrechten per 1 januari.

Door de uitspraak van het Gerechtshof blijft Oostra zitten met een overschot aan land en veel onbezette plekken in zijn stal. Plekken die hij alleen kan opvullen door straks peperdure fosfaatrechten te kopen. ,,Mar mei dy hege lesten en te min molkjild is dat hiel, hiel swier. Wy as biologyske en ekstensive boeren betelje de derogaasje foar de boeren mei grutte dongoerskotten. En dat is in grut ûnrjocht.”

Bron: Leeuwarder Courant 01-11-2017