Laatste nieuws van de WMO-adviesraad Littenseradiel

9 maaie 2018

Wizige op 26-11-2019, 15:55:56

Laatste nieuws van de WMO-adviesraad Littenseradiel

Met de herindeling van Littenseradiel is per 1-1-2018 ook de WMO-adviesraad Littenseradiel opgeheven.
De Wmo-adviesraad Littenseradiel had als taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven over het WMO beleid. Tevens volgde de adviesraad hoe de uitvoering van deze taken verliep. Signalen vanuit de samenleving met betrekking tot het WMO beleid waren welkom.
Indien u nu in uw huidige gemeente zaken aangaande het WMO beleid wilt bespreken kunt u in Sudwest-Fryslan terecht bij het WMO-Platform Sudwest-Fryslan bereikbaar via de website: www.wmoplatformswf.nl
Ook wanneer u belangstelling heeft voor werkzaamheden binnen deze adviesraad kunt u contact opnemen via de website.
In de gemeente Leeuwarden is de Adviesraad Sociaal Domein bereikbaar via de website: https://asdleeuwarden.nl. ASD Leeuwarden
In de gemeente Leeuwarden zijn drie vacatures voor de adviesraad, dus wanneer u nu in deze gemeente woont en belangstelling heeft voor het WMO beleid kunt u solliciteren via de website.
In Waadhoeke is de adviesraad sociaal domein ook op zoek naar twee nieuwe leden. Contactadres is hotze@buwalda.eu

Tot slot nog het volgende:

Sinds kort mogen houders van een gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren bij het Antonius Ziekenhuis. Dit is het resultaat van overleg tussen de WMO-adviesraad Littenseradiel en het Antonius ziekenhuis.

Het werkt als volgt:

  • U dient vooraf een fotokopie van uw GPK kaart te maken (foto zijde) en de originele achter het voorraam van uw auto te leggen tijdens het parkeren in het ziekenhuis. 
  • U dient bij de ingang ziekenhuis (slagboom) gewoon een parkeerkaartje te trekken.
  • Na afloop van uw bezoek toont u bij de balie uw parkeerkaartje tezamen met de kopie van uw  GPK kaart mét foto.
  • De medewerkster zal uw parkeerkaartje vervolgens vrij maken van parkeergeld, en u kunt daarna gratis de poort uitrijden.

Overigens mag u ook binnen de gehele gemeente Sudwest-Fryslan gratis parkeren, in straten, parkeertreinen, ook buiten de met GPK aangeduide borden, (behalve in parkeergarages met slagboom) als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart.

Met vriendelijke groeten,

De voormalige WMO-adviesraad Littenseradiel.