Krystmiel 2010

1 desimber 2010

Krystmiel 2010

Op 18 december wordt het jaarlijkse krystmiel voor de ouderen van Weidum gehouden. De organisatie is in handen van de merke commissie. We komen op 6 december +/- 18.00 langs met de lijsten. Dit geld enkel voor de deelnemende ouderen deze hebben een briefje ontvangen. Het beloofd weer heerlijk te worden. tot 18 december.