Krystbal wer drok besocht!

22 desimber 2008

Krystbal wer drok besocht!

Nei in hiele reis en in strenge kontrôle is it in protte minksen slagge om Havanne binnen te kommen. It wie wer een geweldich spektakel. Kykjes kinne jim alfêst sjen op ûndersteand adres. Kopieer it efkes en plak it yn de adresbalke. http://salsa2.latinnet.nl/salsafotos-v/verzamel-noordnederland/Nueva-Caliente-in-Friese-land-20-12-08/