Kaatsvereniging Het Noorden wint Bangmapartij

30 april 2018

Wizige op 26-11-2019, 15:57:35

Kaatsvereniging Het Noorden wint Bangmapartij

Kaatsvereniging Het Noorden met de kaatsers Bauke en Taeke Triemstra en Renze Pieter Hiemstra is zondag winnaar geworden van de 67ste Bangmapartij, de afdelingswedstrijd waarmee het kaatsseizoen traditioneel wordt geopend. In een mooie en onderhoudende finale bleef men het verrassend sterk kaatsende drietal van LKC Sonnenborgh nipt de baas. Feiko Broersma, Hans Wassenaar en de voor Hillebrand Visser ingevallen Jouke Bosje moesten op 5-4 en 6-4 bakzeil halen toen Hans Wassenaar bij de poging om de bal voor de kaats terug te slaan helaas werd gehinderd door het blokje dat de kaats mankeerde. Daarmee kregen de jongens van coach Marty Slager hun verdiende revanche op LKC Sonnenborgh dat hen in 2017 van de overwinning had afgehouden. Frappant was wel dat het exact met dezelfde cijfers gebeurde. De kleine premie was net als in 2017 voor Easterein dat uitkwam met Doede Rients Okkema, Bauke Dijkstra en Jan Schurer.

De finale was het sluitstuk van een partij die maar weinig echte hoogtepunten kende. Bovendien werd de Bangmapartij ontsierd door een waslijst van afwezige kaatsers die door blessures vroegtijdig moesten afzeggen. Meest in het oog springende namen waren Jelle Attema (zware hamstring blessure opgelopen tijdens het voetbal van de zaterdag) en Sjoerd de Jong die een zware blessure opliep aan zijn linkerhand. Dan vergeten wij gemakshalve maar de afwezigheid van Enno Kingma, Patrick Scheepstra en Hijlke Bruinsma die allen geblesseerd in het voortraject al moesten afhaken. Tijdens de partij gingen ook nog Hillebrand Visser, Michel van der Veen en Doede Rients Okkema vroegtijdig van het speelveld.
Jelle Attema is er waarschijnlijk het slechts aan toe. Hij rekent minimaal wel op een maand afwezigheid maar dat kan ook zomaar twee maanden worden.

Ondanks het slechte weer, kou en veel regen, werd de finale een mooie partij waar prima werd gekaatst. Het was een partij waarin de directe winst op de voorgrond trad. "Hit en strike". Van de 122 verzamelde punten kwamen er 92 tot stand via directe winst. Vijftien keer werd er om een kaats gestreden. Dat er maar weinig licht tussen de partijen was komt mooi tot uiting bij de puntenverdeling. Bauke Triemstra c.s. kwam tot 62 punten en Feiko Broersma c.s. moest het met twee punten minder doen. Een partij ook waarin het viermaal 6-4 en viermaal 6-6 werd. Alleen de twee eerste bordjes gingen met slechts twee punten naar de premiewinnaars.

LKC Sonnenborgh kende een bliksemstart. Hoewel invaller Jouke Bosje vooraf luid verkondigde ‘stikken’ te zijn bleek daar in de finale weinig van. Bosje die nog geen bal dit seizoen had aangeraakt omdat hij zijn sporen tegenwoordig bij Harkemase Boys verdient sloeg in het eerste spel maar liefst driemaal boven en omdat de opslag van Het Noorden ook driemaal het perk miste was er in een mum van tijd een spel voor LKC. Dat had zomaar drie schone eersten kunnen zijn als de slag op 2-0 en 6-4 werd beoordeeld als 'oan' in plaats van als 'kaats'. Vervolgens sloeg Taeke Triemstra boven en Renze Pieter volgde op 2-0 en 6-6 zijn voorbeeld. Toen Hans Wassenaar op 2-1 en 6-6 het perk miste was de stand weer in evenwicht. Vervolgens werd het weer tweemaal 6-6 en nu gingen de bordjes wel naar LKC. Eerst had Wassenaar succes bij formatiemaat Renze Pieter Hiemstra en op 3-2 en 6-6 sloeg hij de kaats voorbij. 
Toen was het de beurt aan voorinse Taeke Triemstra die bij de stand 4-2 en 4-4 viermaal achter elkaar boven zou slaan. Op 4-3 en 4-6 was de aansluiting er door een misser van Hans Wassenaar. Sint Jacobiparochie rook haar kans en de buitenslag van Wassenaar op 4-4 en 6-4 zette hen op het goede spoor. Dat had feitelijk op 4-4 en 6-2 al moeten gebeuren maar een correcte terugslag van Taeke Triemstra werd niet goedgekeurd. Filmbeelden konden later aantonen dat de slag van de oude Triemstra correct was uitgevoerd. Sint Jacobiparochie liet zich er niet door van de wijs brengen en de zitbal van Renze Pieter op 5-4 en 4-4 maakte de weg naar de zege vrij. Er was nog enig fortuin voor nodig om de winst definitief naar zich toe te trekken maar de felle uitslag op de opslag van Wassenaar was net genoeg zij het dat Het Noorden onverwacht de hulp kreeg van het kaatsblokje. 

Voor de Sintjabuurtsters was het de derde winst sedert 2013. Eerder zegevierde men in dezelfde formatie in 2013 en 2014.
Sint Jacobiparochie moest vier keer aan de bak om de finale in te stappen. Via zeges op onder meer Winsum (5-3 en 6-2), Jelsum-Koarnjum-Britsum (5-2 en 6-2), Berltsum (5-3 en 6-0) en Sexbierum (5-2 en 6-2) bereikte men de halve finale waar een staand nummer wachtte.

Bij KV Het Noorden werd wel duidelijk dat de oudste Triemstra heel best heeft overwintert. Hij tikte moeiteloos vele ballen over de boven en was duidelijk meer aanwezig dan het afgelopen jaar. Renze Pieter Hiemstra en Bauke Triemstra maakten maar weinig fouten en hebben wel eens een slechtere start van het seizoen gekend.

Bij premiewinnaar LKC Leeuwarden was Hans Wassenaar de grote man. Vooral in de partijen waarom het ging had hij een leidende rol. Achterinse Jouke Bosje kwam in de derde omloop Hillebrand Visser vervangen en deed dat boven verwachting. Nul trainingsuren maar het balgevoel was er nog altijd. Feiko Broersma completeerde het geheel als balkeerder.
LKC Leeuwarden kende een stroef begin. Tegen Dronryp 1 was het een hangen en wurgen om bij de eindstreep te komen getuige de 5-5 en 6-4 winst. Een omloop verder leek Minnertsga een brug te ver maar na een snel opgelopen 4-1 achterstand kwam LKC toch nog sterk terug. Minnertsga dat kaatste met Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra liet de teugels ietwat te veel vieren en moest daar later de prijs voor betalen. Op 4-3 en 6-6 was er nog een kans op 5-3 maar toen die door Minnertsga niet werd gegrepen pakte LKC haar kans en won vervolgens nog vrij gemakkelijk op 5-4 en 6-2. Heerenveen was een gemakkelijke prooi (5-1 en 6-6) en via een staand nummer was Easterein ook geen tegenstander om wakker van te liggen. Bij Easterein blonk voorinse Bauke Dijkstra uit maar ook hij moest buigen voor een veel sterker LKC Leeuwarden (5-1 en 6-4).

Easterein pakte het derde geld via zeges op onder meer Dronryp 2 (5-4 en 6-4), Bitgum 2 (5-3 en 6-4), Makkum 1 (5-1 en 6-4) en Franeker 2 (5-0 en 6-4).  Doede Rients Okkema maakte het slot van de partij tegen LKC Sonnenborgh al niet meer mee gekweld als hij was door een fors doorgeslagen hand.

Cijfers Weidum
Eerste omloop:
 1. Dronryp 2 – 2. Easterein 4-5 en 4-6; 3. Makkum 1 – 4. Stiens 5-1 en 6-4; 5. Menaam – 6. Hilversum 5-1 en 6-6; 7. Harlingen – 8. Makkum 2 5-2 en 6-4; 9. Sexbierum 1 – 10. Tzummarum 5-3 en 6-4; 11. Sexbierum 2 – 12. Sint Annaparochie (beide niet opgekomen); 13. Weidum – 14. Bitgum 1 0-5 en 2-6; 15. Franeker 1 – 16. Berltsum 1-5 en 0-6; 17. Minnertsga 2 – 18. Easterlittens 5-2 en 6-6; 19. Morra-Lioessens – 20. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-5 en 4-6; 21. Sint Jacobiparochie – 22. Winsum 5-3 en 6-2; 23. Heerenveen – 24. Exmorra 5-1 en 6-4; 25. Mantgum – 26. Bolsward 1 5-5 en 0-6; 27. Workum – 28. Minnertsga 1 2-5 en 2-6; 29. Dronryp 1 – 30. Leeuwarden 5-5 en 4-6; 31. Bolsward 2 – 32. Ingelum 5-5 en 0-6; 33. Arum – 34. Franeker 2 1-5 en 4-6; 35. Bitgum 2 staand nummer;
Tweede omloop: 35. Bitgum 2 - 2. Easterein 3-5 en 4-6; 3. Makkum 1 – 5. Menaam 5-5 en 6-4; 7. Harlingen – 9. Sexbierum 1 5-5 en 4-6; 11-12. N.o.p.– 14. Bitgum 1 0-5 en 0-6; 16. Berltsum – 17. Minnertsga 2 5-2 en 6-2; 20. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 21. Sint Jacobiparochie 2-5 en 2-6; 23. Heerenveen – 26. Bolsward 15-4 en 6-4; 28. Minnertsga 1 – 30. Leeuwarden 4-5 en 2-6; 32. Ingelum – 34. Franeker 2 2-5 en 6-6;  
Derde omloop: 2. Easterein - 3. Makkum 1 5-1 en 6-4;  9. Sexbierum 1– 14. Bitgum 1 5-4 en 6-6; 16. Berltsum – 21. Sint Jacobiparochie 3-5 en 0-6; 23. Heerenveen – 30. Leeuwarden 1-5 en 6-6; 34. Franeker 2 staand nummer;
Vierde omloop: 34. Franeker 2 – 2. Easterein 0-5 en 4-6; 9. Sexbierum 1 – 21. Sint Jacobiparochie 2-5 en 2-6; 30. Leeuwarden staand nummer;
Halve finale: 30. Leeuwarden – 2. Easterein 5-1 en 6-4; 21. Sint Jacobiparochie staand nummer;
Finale: 21. Sint Jacobiparochie – 30. Leeuwarden 5-4 en 6-4.

 

TEKST: Jan Braaksma
FOTO'S: Piet Douma