Instructie Verantwoord Alcoholschenken

16 juny 2018

Wizige op 26-11-2019, 15:51:56

Instructie Verantwoord Alcoholschenken

Om alcohol te schenken dienen verenigingen te beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne of een barvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over verantwoord schenken van alcohol.
DAT DUS! 
Wy hawwe der 23 frijwilligers by mei in IVA certificaat!