In bûtengewoan berikber Midden-Fryslân?

5 jannewaris 2019

Wizige op 26-11-2019, 15:40:00

In bûtengewoan berikber Midden-Fryslân?

De Provinsje Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer binnen de provincie. Het gebruik ervan verandert. Er wordt steeds minder gebruik gemaakt van de bussen, waardoor het huidige systeem voor de toekomst niet houdbaar is. Onder de naam ‘Bûtengewoan Berikber’ wordt er - samen met inwoners - gezocht naar duurzame en bereikbare mobiliteitsoplossingen. Oplossingen die ook daadwerkelijk worden gebruíkt. Oplossingen die zorgen voor een ‘Bûtengewoan Midden-Fryslân…’

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag kunnen met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. We horen graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Goede ideeën testen we in de praktijk. Bij succes nemen we het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer. We gaan op zoek naar creatieve en innovatieve mobiliteitsoplossingen voor het platteland. Inwoners gaan aan de slag in drie gebieden: Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten. Waar hebben zij behoefte aan? En wat is praktisch haalbaar en betaalbaar?

In elk gebied wordt dat gedaan door een andere partij, telkens volgens een andere methode. In Midden-Fryslân (De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, Spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen/A32 en de A7 begrenzen het gebied) is creatief bureau DBZ inmiddels al aan de slag gegaan. Femke de Jong, Richard Zwarts en Daan de Beer geloven dat mensen centraal staan in welke oplossing dan ook. “Wij gebruiken een methodiek die Design Thinking heet”, licht Femke toe. Wat haar betreft mag die term meteen weer worden vergeten. ”Het gaat ons erom dat we met zoveel mogelijk mensen in gesprek willen gaan en hún verhaal over hoe ze van A naar B reizen willen horen. Alleen wanneer we dat doen komen we samen op een creatieve manier tot betere én breed gedragen oplossingen!”

En omdat ieder gesprek volgens de dame en heren van DBZ begint met jezelf voorstellen, is dat dan ook waarmee ze zijn begonnen. “We hebben in elk van de 71 dorpen en kernen in ‘ons’ gebied posters en flyers verspreidt waarin we onszelf en het project voorstellen aan de inwoners…. En dat is natuurlijk nog maar het begin. Via butengewoanberikber.frl kunnen inwoners nu al hun gegevens achterlaten, zodat we contact met hen kunnen opnemen. We vertellen op de Midden-Fryslân pagina van de site nog veel meer over het project. Waar- en wanneer we bijeenkomsten gaan organiseren, bijvoorbeeld. Persoonlijk contact vinden we toch het meest waardevol wanneer het om belangrijke zaken als mobiliteit gaat! Maar wanneer mensen vanuit hun luie stoel hun ideeën willen delen, dan kan dat natuurlijk ook; we delen de belangrijkste vragen ook op de site. We willen gewoon elke mogelijkheid die we zien aangrijpen om in contact te komen met mensen die ideeën willen delen. Het kan daarom ook zo maar gebeuren dat je binnenkort een wel heel bijzondere fiets door het gebied ziet rijden…”

Wilt u meedenken en meedoen wanneer het gaat om een ‘BûtenGewoan Berikber Midden-Fryslân’? 
Dat kan! Het zou fijn zijn wanneer u het lezen van dit artikel dan als een uitnodiging beschouwt om contact op te nemen met Femke de Jong.
En ja, dat kan op verschillende manieren:
Femke de Jong / Projectcoördinator BûtenGewoan Berikber bij DBZ
www.butengewoanberikber.frl Email: hallo@dbz.frl T: 0512 34 09 10
Facebook (PB): www.facebook.com/ButengewoanBerikberMiddenFryslan