Harmonie Weidum

11 augustus 2011

Harmonie Weidum

De afgelopen maanden hebben wij niet stilgezeten. Er waren weer verschillende optochten en optredens met zowel korps als malletband. Op 1 mei heeft het korps de muzikale begeleiding verzorgd tijdens de Bangmapartij. We hadden er dit jaar gelukkig mooi weer bij. Een paar dagen later hebben malletband en korps de mensen van het seniorenreisje ingehaald. We liepen in optocht vanaf restaurant De Vijf Sinnen naar Nij Dekama. Op 11 mei was er een voorspeelavond. De jeugd kon afzonderlijk of in kleine groepjes laten horen wat ze al kunnen. Vooral voor de beginners was dit wel spannend, maar ze lieten horen dat ze al leuk meedoen. Het korps heeft op 21 mei meegedaan aan het Gouden Spiker Festival. In onze 5e divisie deden negen fanfares mee. Het programma bestond uit een koraalmatig werk, een verplicht werk, een solistisch werk en een mars. Wij gingen naar huis met een 2e prijs voor het solistisch werk, gespeeld door Sepkje v.d. Vegt, een 2e prijs voor het verplichte werk en een 3e prijs voor het totale optreden. Een prachtig resultaat dus. Op 28 mei ging de malletband naar het concours in Hattum. Wij speelden in de 1e divisie een verplicht werk en drie vrije werken. Ook hier kwam er een prijs mee naar huis: een fantastische 1e prijs met promotie. Zo zie je het resultaat van veel oefenen. De malletband heeft zelfs een studieweekend en een try-out concert gehad. Voor het korps hebben drie leerlingen op 29 juni A-examen gedaan: Feikje v.d. Vegt, Pyke Kramer en Femke Smedema. Ze gingen met een mooi diploma naar huis. Op 6 juli doen er acht leerlingen van de malletband examen: Yme Kramer en Leon Nagel (A), Fedde Tilma (A melodie), Tom Scheeper en Wouter Bouma (B), Rixt Rodenhuis en Albert de Boe (C) en Jeroen Oosterwijk (D). Wij hebben intussen drie nieuwe leerlingen mogen begroeten, maar er kunnen altijd meer bij. Ook als u voorheen een instrument bespeeld hebt en het weer wilt oppakken: u bent altijd welkom. Wilt u donateur of sponsor van onze vereniging worden? Vraag naar de mogelijkheden. In mei hebben wij geholpen met de collecte voor het Anjerfonds. Een derde van het opgehaalde bedrag krijgt de vereniging. Wij willen iedereen bedanken voor hun bijdrage. In september/oktober zijn wij van plan een oud ijzer actie te houden. Nadere informatie volgt na de vakantie. U kunt wel vast dingen aan de kant leggen! Bezoek ook eens onze website: www.harmonieweidum.nl Voor alle informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij: Corina Punter, tel. 058-2519264, e-mail: folkert.corina@home.nl Activiteiten voor de komende tijd: 24 augustus Froulju’s PC (fanfare) September/oktober oud ijzer actie 17 december Adventsconcert (fanfare en malletband)