Gymnastiekvereninging KVV

19 febrewaris 2011

Gymnastiekvereninging KVV

KVV nieuws De kinderen zijn druk aan het oefenen, want op 12 maart houden we een wedstrijd hier in Weidum samen met Wirdum en Wergea. We wilen graag publiek in de zaal om de kinderen aan te moedigen. Info met de aanvangstijd volgt nog. Op woensdagochtend werken wij, 30+, aan onze conditie. Heb je tijd en zin, kom dan eens langs en doe een keer gezellig mee. Data ophalen oud papier 2011: 26/3 14/5 2/7 10/9 29/10 17-12 De zaterdagen worden aangekondigd d.m.v. een bord bij ingang van het dorp. In april houden we een bloemenactie; van de opbrengst kopen we een Flikflakker. Hierop kunnen de kinderen leren een flik flak te maken oftewel een handstand achterover. Voor meer info: Tineke: 2519808 Sigrid: 2501080