Gouden Gurbe foar Wiepkje

11 oktober 2010

Gouden Gurbe foar Wiepkje

Sneon hat Wiepkje in Gouden Gurbe foar de beste haadrol krigen foar har rol as de mem yn 'it Feest'. In stikj út de ljouwerter krante: Ze had de film ‘Festen’ gezien en daarbij was haar opgevallen dat moeder Els niet veel in beeld is. Een kleine rol dus. Maar in het theater is, ook wie de camera niet op zich gericht weet, voortdurend in beeld en dan zijn er – zo wil het cliché - geen kleine rollen. Zaterdagmiddag pas besefte Wiepkje Castelein uit Weidum dat ze een hoofdrol had gespeeld. Ze komt uit een echte toneelfamilie, pake Tjerk was vanaf het begin betrokken bij het iepenloftspul in Jorwert. Pake las haar ooit een stuk voor waar hij als souffleur bij betrokken was en liet niet na te benadrukken hoe mooi beppe had gespeeld. Zelf deed ze op haar zeventiende voor het eerst mee, 27 jaar later heeft haar naam 17 keer in het programmaboekje geprijkt. Leuk aan haar rol in ‘It feest’ was dat ze voor het eerst in al die jaren de vrouw van Douwe de Bildt mocht spelen. ,,Douwe die al earder yn Jorwert mei as ik, hy hat ús pake noch as ynstekker meimakke.’’ Is juryrapport is na te lezen op de website van de Leeuwarder courant.