Fersiering fan de Terp

6 july 2009

Fersiering fan de Terp

By it fersieren fan de Terp binne der moaie hichte foto's makke trock Dirk fanút de Heechwurker. Sjoch by foto's!