Dokter Lukkes

23 febrewaris 2012

Dokter Lukkes

LET OP! LET OP! LET OP! AFWEZIG L J Lukkes Weidum 27 februari t/m 2 maart 2012 Waarnemer: H. B. Bergwerff, Winsum Telefoon 0517-341272 Spoedmedicatie 0517-342726 of via mail: apotheek@huisartsbaard.nl Herhalingsrecepten voor woensdag 22 februari 2012 aanvragen.