BûtenGewoan Berikber

17 febrewaris 2020

Wizige op 25-05-2020, 10:23:57

BûtenGewoan Berikber

Bussen die buiten de spits rijden zijn vaak (bijna) leeg. Dat is zonde. Daarom verandert buslijn 93, de bus tussen Sneek en Leeuwarden. Vanaf december 2020 wordt buslijn 93 een zogenoemde spitslijn. Dit betekent dat de bus in de spitsuren blijft rijden, maar in de daluren komt te vervallen. We nodigen u, als dorpsbewoner en/of busreiziger, van harte uit om mee te denken over alternatief vervoer tijdens de daluren.

Datum:      Woensdag 26 februari van 19.15 tot 21.30 uur 
Locatie:     Dorpshuis De Tysker, Skuorrehôfwei 2a in Easterwierrum

BûtenGewoan Berikber
Voor het project BûtenGewoan Berikber hebben we inwoners van Fryslân mee laten denken over het openbaar vervoer op het platteland. Hoe blijven dorpen bereikbaar? Wat willen de reizigers? Het eerste deel van dit project is afgerond in juli 2019. In 2020 veranderen buslijnen in Midden-Fryslân. Daarom starten we deze maand met het tweede deel. 

Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen? Neem dan contact op met Femke de Jong via provincie@fryslan.frl of bel met 058 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

Graag tot ziens op woensdag 26 februari!

Met vriendelijke groet,
namens Provincie Fryslân,

Femke de Jong
Projectleider BûtenGewoan Berikber

Kunt u op 26 februari niet aanwezig zijn in Easterwierrum? U bent op hetzelfde tijdstip ook van harte welkom op de bewonersbijeenkomst in De Trijesprong in Raerd op dinsdag 25 februari of in MFC De Jister in Easterlittens op donderdag 27 februari.