Bijenflinterlint

16 april 2016

Wizige op 28-11-2019, 09:26:50

Bijenflinterlint

Weidum, Jellum/Bears, Jorwert, Húns, Leons, Easterlittens, Hoptille, Baard, Mantgum

Beste dorpsgenoten,

In samenwerking met de gemeente Littenseradiel wordt er in de komende weken een begin gemaakt met de aanleg van een BijenFlinterlint.
Het is de bedoeling om met dit BijenFlinterlint de tien dorpen van Littenseradiel die in 2018 bij Leeuwarden komen  op een visuele manier met elkaar en met Leeuwarden te verbinden.
Dit lint is voor de bijen en de vlinders, de biodiversiteit en om van te genieten als wandelaar of als fietser. Het lint bestaat uit 'Toefkes' van ongeveer tien meter bij de in- en uitgangen van het dorp in de berm.

De gemeente Littenseradiel heeft in 2015 een proefstrook van een bijen- en vlinderberm aangelegd net buiten Wommels op weg naar Easterein, deze bloeide al in het voorjaar en zomer. Deze bloemenbermen hebben meerjarige bloemen en bloeien in verschillende lagen in de lente, zomer en een deel van de herfst. Op bijgevoegde foto's kun je zien hoe mooi het is!
De gemeente Littenseradiel is enthousiast over ons plan en heeft haar medewerking in de vorm van een drie-dorpen proef toegezegd.
Deze drie dorpen, Baard, Húns en Weidum hebben in overleg met hun dorpsbelang besloten om in het voorjaar van 2016 in te zaaien, zodat er vervolgens in het late voorjaar/zomer 2016 een prachtig resultaat te zien is. De overige zeven dorpen worden uitgenodigd om deze zomer te komen kijken en daarna maken wij in samenwerking een vervolgplan voor alle tien dorpen die in 2018 bij Leeuwarden komen.

Wat betekent dit voor u als dorpsbewoners?
In de komende drie weken komen gemeentewerkers de BijenFlinter ‘Toefkes’ aanleggen. Zodra de grond wat droger is wordt deze afgeplagd en een verschralende laag aangebracht. Dit is een zandlaag met een meerjarig bloemenmengsel B1. Dit gebeurt bij de ingangswegen van het dorp, aan de Wielsterdyk, de Dekemawei en de Hegedyk. Voor de plaatsnaamborden worden bermstroken over ca. tien meter ingezaaid.
Wat belangrijk is dat deze 'Toefkes in aanleg' niet als zandbak voor kinderen of honden worden gebruikt. We vragen jullie allemaal om hier aan mee te werken.

Namens de wurkgroep Bijenflinterlint en namens It Nut
Franci Heeger.
Heb je een vraag of idee, laat het weten!