Bericht vanuit de Doarpskeamer Nij Baarderadiel

21 oktober 2021

Wizige op 21-10-2021, 18:34:11

Bericht vanuit de Doarpskeamer Nij Baarderadiel

Afgelopen zaterdag 25 september op Nationale burendag is de Doarpskeamer Nij Baarderadiel officieel geopend. Een verslag van deze happening komt in het volgende nummer. De opening heeft enige tijd op zich laten wachten. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de Coronabeperkingen. Inmiddels wordt de meerwaarde van de Doarpskeamer langzaam meer duidelijk. In september heeft Dbieb een start gemaakt met een training DIGID. Voor veel jongeren is DIGID een onderdeel van hun dagelijks leven. De ouderen onder ons moeten al die nieuwe ontwikkelingen maar volgen en er wordt vanuit gegaan dat we dat ook allemaal zo maar even onder de knie hebben. De werkelijkheid is iets weerbarstiger. Vandaar deze training.  Zo kunnen er in de toekomst meer trainingen worden georganiseerd en het ligt in de bedoeling om dit in samenwerking met de andere dorpen ook daar plaats te laten vinden en niet uitsluitend in De Wjukken in Mantgum.

Amaryllis is vanaf het begin in januari op dinsdagmiddag en vrijdagmorgen aanwezig in De Wjukken. Langzaamaan begint ook de toeloop hier naar toe meer vorm te krijgen. Inmiddels heeft deze organisatie een bus aangeschaft waarmee ze een tour door Nij Baarderadiel gaat maken. In de flyer staan de data en tijden waarop de bus de dorpen zal aandoen. Iedereen heeft inmiddels het interview met de nieuwe wijkagent kunnen lezen. Ook Nadine zal regelmatig de dorpen bezoeken om op de hoogte te blijven van alle wederwaardigheden.  Zo komen er allerlei activiteiten op gang die zijn bedoeld om de verbinding en eenheid binnen de dorpen te ondersteunen en waar nodig te versterken. Het zou mooi zijn wanneer de Doarpskeamer ook de verbinding tussen de dorpen gaat versterken.

Wat staat er nog op het programma? Van oktober tot en met april 2022 starten we in de Doarpskeamer met een 'Nifelmoarn'. Iedere laatste vrijdag van de maand van 9:30 tot 12:00 uur kun je met je eigen handwerk aanschuiven. De plannen zijn om maandelijks op dit tijdstip ook een workshop aan te bieden. Dit zal steeds weer iets anders zijn bijvoorbeeld schilderen/keramiek/vilten/kaarten maken of een bepaalde handwerktechniek. Aan de deelname aan workshops zijn kosten verbonden, afhankelijk van de soort. Wil je er meer over weten? Bel of mail met Doete Anema. doeteanema@hotmail.com / 058-2501603/06-38945737. Houdt zeker de website en de faceboekpagina in de gaten! Ook is het de bedoeling dat we starten met een dorpen-pubquiz. Ieder dorp stelt een pubquizteam samen om daarna gezamenlijk te strijden om het pubquizkampioenschap Nij Baarderadiel. Voor precieze data en andere informatie kan iedereen de facebookpagina van de Doarpskeamer volgen (@Doarpskeamernijbaarderadiel).

Oh ja (ps): Wanneer er mensen zijn die denken: “Leuk, ik zou ook wel een dagdeel als vrijwilliger in De Wjukken willen staan”, schroom niet en meld je aan. Even een mailtje naar bestuur@wjukken.nl en Karin roostert je in!


Wietske van der Zee, opbouwwerker, stelt zich voor
door Marina van Rossum

‘Ik ben Wietske van der Zee, 43 jaar. Mijn gezin bestaat uit mijn partner en onze twee kinderen. Vanuit mijn functie als sociaal werker in Leeuwarden heb ik gesolliciteerd naar de vacature van opbouwwerker bij het stedelijk team opbouwwerk van Amaryllis. Ik ben gestart in september 2020.’

Waar staat Amaryllis voor?
‘Amaryllis is een organisatie die laagdrempelig en dichtbij ondersteuning wil bieden aan alle (kwetsbare) bewoners

die problemen in het dagelijks leven ervaren. Ik werk nu bijna een jaar als opbouwwerker voor dorpen Zuid en ik geniet ervan. In mijn takenpakket zit onder andere de Doarpskeamer Nij Baarderadiel, die is ondergebracht in De Wjukken in Mantgum. Ik wil de inwoners van Nij Baarderadiel graag leren kennen en daarom stel ik me voor.’

Wat is je opdracht als opbouwwerker ten aanzien van de Doarpskeamer?
‘Kort gezegd: het aanjagen en mee vormgeven van de Doarpskeamer. Dat betekent een plek creëren waar laagdrempelig ontmoeting, contact en ondersteuning kan plaatsvinden. Daartoe houd ik me bezig met mensen enthousiasmeren, contacten leggen, netwerken bouwen en in samenwerking met andere partijen activiteiten organiseren.’

Hoe ziet dat er praktisch uit?
‘Ik ben begonnen om contact te leggen met het bestuur van De Wjukken. Om voldoende bezetting te krijgen voor twee dagdelen Doarpskeamer, waarbij ook standaard een sociaal werker aanwezig is, hebben Mantgum Foar Inoar en het bestuur van De Wjukken vrijwilligers geworven en er heeft zich iemand aangemeld via de vacaturebank van Samen Leeuwarden. Daar is een mooi team gastvrouwen- en heren uitgekomen. We willen het team nog versterken met bewoners uit andere dorpen van Nij Baarderadiel. Corona heeft helaas vertraging bij de opbouw gegeven, maar er zijn inmiddels wel mooie contacten gelegd. De wijkagent, Nadja Pijper, en de vrijwilligerswerker, Gertruud van der Veen, zullen eens per maand aanwezig zijn in de Doarpskeamer voor een inloopspreekuur, waarbij inwoners met hun in gesprek kunnen gaan, vragen beantwoord kunnen worden en informatie verstrekt. 
dBieb gaat een cursus verzorgen omtrent digitale vaardigheden. Ik kan me voorstellen dat daar in ieder dorp wel behoefte aan is. De Doarpskeamer wil aanbieden waar de inwoners van de dorpen, naast de eigen sociale structuren, behoefte aan hebben. Een activiteiten-commissie denkt mee over wat we zoal laagdrempelig aan kunnen bieden, maar ik zou het ook fantastisch vinden als bewoners mij weten te vinden met hun ideeën, vragen en wensen. Wat dat betreft werk ik het liefst vraaggestuurd. Wat leeft er bij de bewoners en waarmee kan ik ze het beste bedienen.’

Hoe wil je alle dorpen bereiken?
‘Het liefst wil ik in ieder dorp een contactpersoon en zo een netwerk opzetten. Dat helpt bij het zicht krijgen op de behoefte van de bewoners en het creëren van passend aanbod. In het persoonlijke contact hoop ik inwoners te ontmoeten, die hun talenten willen aanbieden in de Doarpskeamer. Vraag en aanbod van en voor iedereen. Toegankelijk voor iedereen, want binnen de Doarpskeamer staat inclusiviteit hoog in het vaandel.’

Wanneer ben je tevreden over de gang van zaken bij de Doarpskeamer?
‘Als de bewoners van meerdere dorpen de weg vinden naar de Doarpskeamer en het een ‘brûs-hûs’ wordt van ontmoeting en activiteiten. We zijn bezig met het opstellen van een maandelijkse agenda met wie, wanneer aanwezig is en wat er te doen is, met in ieder geval de officiële opening van de Doarpskeamer Nij Baarderadiel op 25 september a.s. in De Wjukken.’

Wat is je grootste wens Wietske?
‘Dat inwoners mij kennen en gemakkelijk contact met mij maken. Dat ze gewoon bellen of mailen over hun ideeën en vragen, want: “de Doarpskeamer is fan en foar de minsken en ik hoopje dat minsken dat ek sa fiele sille.’

Vanaf half september rijdt Wietske, samen met haar collega’s van het dorpenteam Zuid met ‘de Doarpsbus’ van Amaryllis langs alle dorpen van hun werkgebied. Het betreft voor Nij Baarderadiel de dorpen: Lions, Jellum, Bears, Baard, Hilaard, Huins, Easterlittens, Weidum, Jorwert en Mantgum. Nadere informatie daarover volgt nog.

Om met Wietske in contact te komen kunt u mailen naar: w.vanderzee@amaryllisleeuwarden.nl of bel: 06-13341181