Amaryllis helpt u verder in de dorpskamer

14 april 2021

Amaryllis helpt u verder in de dorpskamer

Heeft u een ondersteuningsvraag?
Dan kunt u terecht bij uw dorpskamer! Medewerkers van Dorpenteam Zuid van Amaryllis zijn op afspraak aanwezig. Zij kunnen helpen bij ondersteuningsvragen. Wilt u een afspraak maken? Bel dan naar Amaryllis via 058 303 0401. De dorpskamer voor de dorpen ten zuidwesten van Leeuwarden zit in MFC de Wjukken, Om’e Terp 21, 9022 BD Mantgum.

Vragen waarmee u terecht kunt bij Amaryllis:

 • Ik heb schulden. Wat nu?
 • Mijn partner kampt met een verslaving, maar wil geen hulp. Wat kan ik doen?
 • Ik wil iets doen voor de wijk, wat zijn de mogelijkheden?
 • Ik maak me zorgen over iemand in mijn wijk. Kan iemand helpen?
 • Ik dreig uit huis gezet te worden. Wat moet ik nu doen?
 • Ik zorg voor mijn zieke partner. Bij wie kan ik terecht met vragen?
 • Ik kom graag in contact met andere mensen/wijkbewoners. Zijn daar activiteiten voor?

Samen kijken we welke hulp en ondersteuning het beste bij u past. Daarvoor werken we nauw samen met vrijwilligersorganisaties en organiseren we groepsactiviteiten. Samen doen we wat nodig is om uw leven prettiger te maken.

Eén contactpersoon voor uw vragen of zorgen
De wijk- en dorpenteams werken volgens het principe: één gezin, één plan, één sociaal werker. Dit houdt in dat u één contactpersoon heeft, ook wanneer er meerdere partijen betrokken zijn.

Organisatie in de wijk
Naast het bieden van hulp en ondersteuning dragen wij ook bij aan het prettig en veilig wonen in de wijk of het dorp. Dit doen we samen met wijkverenigingen, dorpsbelangen, zorgcoöperaties, vrijwilligersinitiatieven en andere partijen in de wijk of het dorp. Maar ook werken we samen met u! Misschien heeft u wel een goed idee voor uw omgeving en heeft u daar hulp bij nodig. Wij helpen bij het leggen van contacten met bewoners of kijken of er behoefte is aan een collectieve activiteit zoals een sollicitatieclub, taalles, administratieclub of bijvoorbeeld een beweegclub.

Doarpskeamer Mantgum
Ook al worden wij gekweld door het coronavirus in al zijn verschijningsvormen, er worden toch activiteiten ontwikkeld om, zodra de belemmeringen en maatregelen versoepeld worden, weer actief gebruik te gaan maken van De Wjukken.

In samenwerking met Amaryllis en de gemeente Leeuwarden is er een Doarpskeamer in Mantgum ontstaan voor Mantgum en de omliggende dorpen (Nij Baarderadiel) binnen de gemeente Leeuwarden!! Dit is een ontmoetingsplek waar u terecht kunt voor gezelligheid en activiteiten en voor hulp bij allerlei vragen. Gastvrouwen/heren, vrijwilligers en beroepskrachten staan voor u klaar!

 • Activiteiten
  Wilt u mensen ontmoeten, of meedoen aan een activiteit? Heeft u een idee voor een activiteit in en om Mantgum? Dan bent u in De Wjukken aan het juiste adres.
 • Heeft u hulp nodig?
  Wij zijn er voor u! In De Wjukken kunt u terecht voor kleine en grote hulpvragen. Heeft u bijvoorbeeld iemand nodig die u helpt bij het invullen van een formulier of uw belastingpapieren? Wilt u met iemand praten over de opvoeding van uw kinderen? Zoekt u iemand die zo nu en dan uw hond wil uitlaten. Of heeft u gewoon zin om een kopje koffie met iemand te drinken met iemand uit de buurt? Het kan allemaal in De Wjukken!
 • Openingstijden
  U kunt in De Wjukken terecht op dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en vrijdagmorgen van 8.00 tot 12.00 uur.

Onderdeel van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De buurt- en dorpskamers zijn onderdeel van het Wmo-beleid van de gemeente Leeuwarden. Hier werken vrijwilligers en beroepskrachten samen. Dat doen we door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Maar helaas moeten eerst de beperkingen en maatregelen m.b.t. het coronavirus opgeheven worden, Dus, nog even wachten.

Meer weten over de Wmo of Doarpskeamers?
Kijk dan op de webside www.lwdvoorelkaar.nl

Voor MFC  De Wjukken,
Freerk Smidt