Alvestêdetocht troch Weidum

3 maaie 2016

Wizige op 28-11-2019, 09:19:47

Alvestêdetocht troch Weidum

Elts jier komt hy wer, de kuier-alvestêdetocht. Mevr. Liemburg stie mei frijwilligers koeken út te dielen by Weidum. En dan krekt efkes fierder spilen Andrys, Franci & Jaap de rinners ta! Dat waard tige wurdearre troch alle rinners.