Camping It Sânpaed
Inez the Battle yn it doarpshûs
In drokke Iepen Monumintedei yn Weidum
Tjerk, Anke, Jorrit, Roelien, Yme & Pyke skitterje yn Jorwert
Drokte op de FPC2019
Merkekommisje bedankt!
Trochkomst Weidum

11 jun.
Club van het Jaar 2019 - Provinsje Fryslân
10 jun.
Frijwilliger fan 't Jier 2019 💙
28 maaie
Harmonie Weidum Club van het Jaar?
29 maaie
Alvestêden rinners.
20 maaie
Lekkere Lazy Sunday!
13 maaie
Full house mei Oare Fyzje Sjongfestival
6 maaie
Praat mee over ONZE toekomst als vrijwilligers!
4 maaie
Pracht jûn mei Inez Timmer
30 apr.
Bangma partij 2019
25 apr.
Hulp gezocht bij het opknappen van de jeu de boules baan.
18 apr.
Opheffing KVV
15 apr.
Underhâld skoppersfjild en keatslân
12 mrt.
DROKTE YN WEIDUM
12 mrt.
Improvisatieshow!
12 mrt.
Master Gysbert II
15 feb.
Jiergearkomste NUT drok besocht
4 feb.
CD Presintaasje Sytse Haima
31 jan.
DOKpop - ’t Dak derôf!

Meast lêzen

1.    Camping It Sânpaed(207)
2.    In drokke Iepen Monumintedei...(159)
3.    Drokte op de FPC2019(105)
4.    Inez the Battle yn it doarps...(84)
5.    Tjerk, Anke, Jorrit, Roelien...(78)
6.    Sjek Rabo Coöperatiefonds f...(11)

Aginda

       
FOLLOW US #weidum

28 oktober
Moat de grize by de dyk.


SNEON 30 novimber
Wurdt it âld papier ophelle.