Underhâld skoppersfjild en keatslân
DROKTE YN WEIDUM
Improvisatieshow!
Master Gysbert II
Jiergearkomste NUT drok besocht

4 feb.
CD Presintaasje Sytse Haima
31 jan.
DOKpop - ’t Dak derôf!
24 jan.
De iisbaan is iepen,earst allinnich foar de BERN.
5 jan.
Dat heucht my noch goed!
2 jan.
Drokte by âld en by nij yn Weidum
5 jan.
In bûtengewoan berikber Midden-Fryslân?
23 des.
Krystbal 2018
8 nov.
WeidumerHout ûnderskieden mei Bib Gourmand
26 sept.
Presintaasje nije boek en útjouwerij Janneke de Boer
27 aug.
Lûd fan de Middelsee: over 17 muziekverenigingen, een verdwenen zee en een toren
27 aug.
'Nieuwe grenzen, nieuwe parels'
25 jul.
Alice yn Wûnderlân
21 jul.
De Klips!
22 jul.
De films út 2014
25 jul.
It Rûnkranter testpanel op 'en paad mei de Greidhoeke-app
25 jul.
Nijs fan de BSO en It Pjuttekampke
7 jul.
Jubilearjende muzikanten
2 jul.
Nokkerbeantsjes #292
8 jul.
Klokken Weidum gaan weer beieren
30 jun.
Ofskie is it begjin fan in moai oantinken

Meast lêzen

1.    Jiergearkomste NUT drok beso...(233)
2.    CD Presintaasje Sytse Haima(217)
3.    Opheffing KVV (193)
4.    DROKTE YN WEIDUM(136)
5.    Improvisatieshow!(134)
6.    Jierferslach 2017-2018(112)
7.    Ferslach Jiergearkomste 2017(109)
8.    Master Gysbert II(101)
9.    Underhâld skoppersfjild en ...(21)
10.  Jierferslach Stichting 2018/...(6)

Aginda

FOLLOW US

20 april
Moat de griene by de dyk.


SNEON 20 april
Wurdt it âld papier ophelle.