Pieperpad Weidum - Leeuwarden in gebruik genomen

24 oktober 2017

Wizige op 27-11-2019, 13:14:57

Pieperpad Weidum - Leeuwarden in gebruik genomen

LEEUWARDEN – De scholieren in Noord-Nederland gaan alweer ruim een week naar school. Voor brugpiepers betekent dit een nieuwe school, vaak verder fietsen en een nieuwe route met alle avonturen die daarbij horen. 

In het kader van het project ‘Heel Leeuwarden Fietst, hebben scholieren het ‘Pieperpad’, een veilige schoolroute van Weidum naar Leeuwarden bedacht. Het pad werd op maandag 11 september geopend door Verkeerswethouder Friso Douwstra (Leeuwarden) en wethouder Marja Reijndorp van Littenseradiel. Zij werden bijgestaan door Hendrik Haima, ‘brugpieper’ en bedenker van het Pieperpad.

De route van Weidum tot Leeuwarden wordt met pijlen op het wegdek aangegeven. Vanaf de Van Harinxmabrug splitst de route in vijf routes naar verschillende scholen in de stad. Deze routes worden door middel van pijlen in verschillende kleuren aangegeven. Voor de duidelijkheid staat in de eerste week een tekstkar met de verwijzing naar de vijf scholen. 
Voor de gemeente Leeuwarden en het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân is het ‘Pieperpad’ een pilot om te kijken of scholieren de aangegeven, meest veilige verkeersroutes kiezen.
Binnen twee weken na de start van het nieuwe schooljaar worden scholieren die via de Van Harinxmabrug de stad in fietsen gevraagd naar hun ervaringen met het Pieperpad.

(Bron: Huis aan Huis)