Walta State

Ligging
De Walta State stond te Weidum, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel. De State lag schuin tegenover Dekema State. 

Ontstaan
Het is mij niet bekend wanneer de State werd gebouwd. 

Geschiedenis
Over de geschiedenis van deze State is niets bekend. De huidige boerderij werd in 1977 bewoond door weduwe Boersma. 

Bewoners
1977 weduwe Boersma

Huidige doeleinden
Op de plaats van de vroegere State bevindt zich nu een boerderij. 

Bron: stinseninfriesland.nl
Oersetting: weidum.eu 

« werom