Winterwille yn Weidum!!

30 desimber 2008

Fotograaf: Ben Rutten

De issbaan is iepen en sil, sjoen de waarsfoarspelling, ek wol efkes iepen bliuwe. Ben Rutten hat wat kykjes foar ús makke.