Primeur yn Weidum

7 desimber 2008

Fotograaf: Sepkje van der Vegt

De iisclub fan Weidum organisearre op 15 novimber 2008 de earste koartebaan wedstriid fan dit seizoen.