Frijwilliger fan it jier 2023

29 maaie 2023

Fotograaf: Piet Douma

Krekt wat letter dan yn de planning arrivearren wy op It Wiel, en dêr stie al in kloft folk te wachtsjen; want dêr wennet de 

It wie wer fraai, want ús frijwilliger stapte al op de fyts foar in betiid bakje kofje, mar doe stiene har soan en dochter wat fierderop te wachtsjen: “We soene krekt by mem op ‘e kofje…”

As tank foar har jierrenlange frijwilligerswurk krige  hjoed taart, blommen, in fean én in frijkaart foar it jubileumkonsert en waard sy dêrmei de