Merke 2022 - Woansdei

Datum:
13 july 2022

Oanfang:
19:00 oere

Omskriuwing:

19:00 - Iepening
21:00 - Muzyk yn de seal (Two Dollar Tuesday)

 

Merke 2022 - Woansdei