Ledepartij Bern

Datum:
8 maaie 2022

Oanfang:
13.00 oere

Lokaasje:
Keatslân

Omskriuwing:

Opjaan:Opjaan by Jacqueline (0683709030) of fia de keatsapp
Organisaasje:Beert Pieter en Jacqueline
Prizen:Krânsen en earetekens