KNKB Pupillendag

Datum:
15 maaie 2022

Oanfang:
10.00 oere

Lokaasje:
Keatslân

Omskriuwing:

Opjaan: fia de webside fan de KNKB (www.knkb.nl) oant 9 maaie 19.00 oere
Organisaasje: Jan, Janneke en Jacqueline
Skiedsrjochters: Jan 

Prizen: Krânsen en earetekens