Nijs fan It Nut

Wizige op 04-01-2017, 14:47:54

Nijs fan It Nut

Dorpsgenoten en anderen,

Ik wil bij de laatste uitgave van 2016 even stil staan bij onze altijd zeer lezens- en kijkwaardige Rûnkranter. Tegenwoordig gaan er vaak geluiden op dat alles wel digitaal kan en veel mensen lezen de krant(en) ook al digitaal. Ik ken de voordelen van digitaal en maak er ook volop gebruik van, maar ben nog altijd blij dat wij de Rûnkranter op papier krijgen. Hij kan mooi even op een vaste plek liggen en je kunt hem er nog eens even bij pakken om wat te laten zien of de agenda even te lezen.
De Rûnkranter heeft een paar jaar geleden nog een enorme facelift gekregen. Geweldig en het past bij de instelling van ons dorp en beide buurdorpen Jellum en Bears. Vanaf hier wil ik namens de inwoners van Weidum (maar vast ook Jellum/Bears) een groot compliment geven aan de redactie van de Rûnkranter voor de geweldige krant en wij hopen dat wij er nog jaren plezier van mogen hebben.

Het herfst- en winterseizoen is inmiddels al weer in volle gang dankzij de vele verenigingen en activiteiten die ons dorp kent. Dit zorgt voor een goede leefbaarheid en welbevinden van de inwoners, hetgeen ook terug te vinden is als uitgangspunt in onze dorpsvisies die altijd voor 5-7 jaren worden opgesteld. Ik heb ons archief van de laatste 25 jaren nog eens doorgelezen en steeds komt het neer op werken, wonen en leven. Het werken kenmerkt zich door de diverse bedrijven die ons/onze dorp(en) kent/kennen en natuurlijk Leeuwarden of elders. Maar steeds komt naast het werken ook het goed kunnen leven in ons dorp aan de orde als speerpunt. Ja en dat kan door goed voor elkaar te zorgen, activiteiten en een actief verenigingsleven. In ons dorp zijn veel verenigingen en in tegenstelling tot andere dorpen zijn de besturen altijd voltallig. Neem als voorbeeld maar even de Iisklub en de Merkekommisje, die in het najaar zo hun bestuurswisselingen weer rond hadden.

Op het ‘Met elkaar, voor elkaar’  in Weidum mogen wij best wel trots zijn en ik heb dit dan ook aangegeven op onze goed bezochte jaarvergadering op
24 november. Het was een gezellige en zinvolle bijeenkomst met natuurlijk in de pauze zoals altijd de lekkere gevulde koeken met 3 amandelen erop. Alleen daarvoor zou je al even langs komen. Aan de orde zijn o.a. geweest de inzet van vrijwilligers, herplaatsen van bomen als ze gekapt worden, onderzoek naar mogelijkheden rond opvang van twee asielzoekers gezinnen, website Weidum, verschuiven dorpsgrens, extra brug bij basisschool voor een nieuw dorpswandelrondje, kinderspeelplaatsen, verlengen fietspad vanuit richting Mantgum, acties richting gemeenten, enz. Sommige zaken zijn bij wijze van spreken in een dag klaar, anderen een kwestie van lange adem. Naast deze genoemde zaken natuurlijk de reguliere zaken zoals jaarverslag en overzicht financiën. Wat geld betreft kunnen wij het nog wel even volhouden.

Tijdens het tweede deel van de vergadering stond de oprichting van de energie-coöperatie van ons dorp centraal. Alles is geregeld en de duurzame-energie via onze eigen coöperatie is niet duurder dan de reguliere prijs, dus allemaal lid worden als Weidumers (en oud-dorpsgenoten mag ook).  Op de vergadering is onze secretaris Steven Duursma voor de tweede termijn van vijf jaar benoemd. Zelf had ik de tweede termijn erop zitten en heb het bestuur na 10 prachtige jaren - waarvan acht als voorzitter – verlaten. Gelukkig hebben wij in Tialde Ploegh weer een prima bestuurslid gevonden.

Dit is mijn laatste bijdrage namens It Nut. Vanaf hier allemaal  een goede Kerst en 2017 toegewenst.
Johannes de Boer.
 

« werom