Nijs fan it Nut

Wizige op 25-07-2018, 10:37:11

Nijs fan it Nut

De doarpsomropper werom yn Weidum?! 

Het is al een tijd geleden dat de omropper nog door ons dorp fietste of liep. Wie was eigenlijk de laatste doarpsomropper van Weidum? Leeft hij nog of moeten wij een nieuwe benoemen? Hoe kom ik daar nou op? Moeten wij terug in de tijd en weer op oude en vertrouwde middelen teruggrijpen? Je ziet velen al denken de tijd van dorpsomroepers hebben wij toch wel gehad en anderen weten niet eens wat een dorpsomroeper is. Een omroeper is toch niet nodig, er zijn immers voldoende andere moderne media en middelen die hem in principe overbodig maken. En alleen om de nostalgie weer terug naar een doarpsomropper in Weidum gaat wel erg ver.

Waarom dan toch deze vraag? Het Nut wil mogelijk toch weer een doarpsomropper benoemen, dit vanwege het feit dat de moderne media zoals onze prachtige website met informatie van en over alle verenigingen, activiteiten en foto’s van Weidum ( www.weidum.eu) te weinig wordt gebruikt en benut door ons allen. Wij wonen in een prachtig dorp met zeer veel activiteiten, echter als wij onvoldoende de website gebruiken of lezen missen wij dingen. Dus de omropper maar weer terug om op luidruchtige wijze de activiteiten even aan te kondigen in het dorp. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het Nut, de voorkeur gaat uit naar personen die vanaf de tribune in een voetbalstadion de scheidsrechter kunnen helpen bij het nemen van de juiste beslissing.

Alhoewel kandidaten zich vanaf nu al aan kunnen melden, gaat het Nut in samenwerking met HD Studio en Studio Smids toch nog een keer proberen de inwoners via de moderne media te informeren. Dus langs de vernieuwde website www.weidum.eu, waar alle verenigingen en andere actieve clubs hun activiteiten en andere belangrijke zaken met de dorpsbewoners op eenvoudige wijze in kunnen voeren en delen. Het Nut zal mede zorgen voor de coördinatie en de PR. Dat betekent voor ons allemaal de website bijhouden en natuurlijk als inwoners er wel op kijken!

In de inleiding heb ik de vraag gesteld wie de laatste doarpsomropper in Weidum was. Graag ontvang ik een berichtje, dan kan ik er in een van mijn volgende stukjes even op terug komen. Oh ja, in mijn bijdrage voor de zomervakantie schreef ik over de Wiko’s en de kermis/kaatsten in Marssum in september 1978. Toen stelde ik mij de vraag wie de winnaars waren, al snel kwam het antwoord binnen: de winnaars op 10 september 1978 waren Sake Saakstra (kening), Henk Leeuwen en Tjeerd van der Kooi. Zo, is mijn verhaal rond de prachtige zondag op de kermis/kaatsen in Marssum weer compleet en wordt aangetoond dat je samen en door samenwerking ver kunt komen. Kenmerken die goed bij ons dorp en ook onze buurdorpen passen. Kort gezegd komt het op het volgende neer: ‘Alleen loop je sneller, maar samen kom je verder’.

Tenslotte: Het bestuur van het Nut heeft op woensdag 16 september weer een prima bijeenkomst gehad met het college van B. en W. van onze gemeente. In mijn volgende stukje kom ik hier nog op terug. Het Nut heeft haar eerste reguliere vergaderingen weer achter de rug. Aandacht voor o.a. wonen en leven in Weidum, Nij Dekama, Elkien, coöperatie gezamenlijke zonnepanelen. Vragen, tips en opmerkingen kan bij een van onze bestuursleden of via nut@weidum.com. Tot de volgende keer.

Johannes de Boer, voorzitter ‘It Pleatslik Nut Weidum’

« werom