Nijs fan It Nut

Nijs fan It Nut

Dorpsgenoten en alle andere lezers

Eindelijk is het zover!
De doarpskoöperaasje Weidum wordt de komende maand opgericht. In principe hebben wij voldoende deelnemers om onze doarpskoöperaasje voor duurzame energie te kunnen starten. Het gaat in eerste instantie om afname van stroom en gas die duurzaam zijn opgewekt of ‘verrekend’.

Op het moment dat het project goed loopt en het bestuur van de koöperaasje het fundament op orde heeft, zal ook nagedacht worden over de volgende stap. Dat is het plaatsen van zonnepanelen op een centrale plek/dak in of rond het dorp. Het Nut heeft al een paar aanbiedingen gehad en het zou prachtig zijn om ook op een niet storende, maar wel zonnige plek, onze dorpszonnepanelen bij elkaar op een dak o.i.d. te plaatsen. Oh ja, ook oud-Weidumers kunnen lid worden van onze koöperaasje en ook u als lezer kunt nog deelnemen natuurlijk. De energie wordt geleverd voor een gemiddelde prijs en per aansluiting ontvangt het dorp 75 euro per jaar.

Op 4 februari 2016 is door Elkien een gesprek gevoerd met een tiental inwoners van Weidum. Naast de huisvesting en ook de tevredenheid over ons dorp, brachten de deelnemers aan het panelgesprek een aantal aandachtspunten naar voren: slecht trottoir Hegedyk en gladheid brugje school-Nij Dekama. Beide is bij de gemeente aangekaart en het her-straten van het trottoir wordt in 2016 opgepakt. Dit net als het verlengen van het voetpad vanuit Weidum richting Mantgum tot aan de oprit van fam. de Vries. Vanuit het Nut wordt het verzoek ingediend voor het laatste deel tot aan het fietspad ook nog een voetpad te maken. Dan kunnen wij veilig vanuit Weidum richting Mantgum lopen.

De ontwikkelingen rond onze ‘werkgemeente’ Nij Baerderadiel zijn nog steeds in volle gang. Getracht wordt ons als mooie omgeving te laten zien in het kader van KH2018. Op dit moment wordt nog intensief overleg gevoerd welke plaats de Hoofdplaats wordt van Nij Baerderadiel. Op 3 mei komt de Elfsteden Wandeltocht voor de 70e keer door onze gemeente, op dat moment is vast nog niet bekend welke plaats de hoofdplaats wordt van Nij Baerderadiel. Dat betekent praktisch gezien dat burgemeester Liemburg nog de vrijheid heeft te kiezen, waar zij de wandelaars welkom kan heten. Het Nut heeft het idee dat Weidum uitstekend zou kunnen fungeren als hoofdplaats, hier is vast het laatste woord nog niet over gezegd en zeker niet geschreven. Het belangrijkste is en blijft natuurlijk de onderlinge samenwerking tussen de dorpen, dit onder het motto: ‘Alleen loop je sneller, maar samen kom je verder.

Johannes de Boer, voorzitter ‘It Pleatslik Nut Weidum’.

N.B. Aan alle automobilisten uit ons dorp en ook omliggende dorpen het verzoek de snelheid binnen de bebouwde kom wat te matigen. Er wordt op dit moment vaak te hard gereden.

« werom