19 jul.
De geast fan Spultsjelittens
20 jul.
Slachtemaraton 2016
4 jul.
Heropening jeugdhonk
29 jun.
Fryske Doarpetop/Friese Dorpentop
3 maaie
Alvestêdetocht troch Weidum
16 apr.
Bijenflinterlint
16 apr.
Vrijwilligers Academie Fryslân
16 apr.
Blik op it Ferline
16 apr.
Mei inoar aktyf
11 apr.
Ynfojûn gemeentlike weryndieling 19-4, 20.00 oere

Meast lêzen

1.  Nijs út it Weidumer Doarp...(463)
2.  Woninginbraak(361)
3.  Iepening Merke 2016(357)
4.  Blik op it Ferline(352)
5.  Vrijwilligers gezocht!(329)

Aginda

1 augustus
Moat de grize by de dyk.


SNEON 3 septimber
Wurdt it âld papier ophelle.